VIRANOMAISTIEDOTE: Tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin palvelut lapsille, nuorille ja lapsiperheille ovat terävöittäneet palvelutarjontaa poikkeusoloissa. Kokosimme yhteenvedon palveluista Jyväskylässä.

Neuvolat turvaavat odottavien äitien ja vauvojen palvelut
Neuvolapalveluja tarjotaan toistaiseksi rajoitetusti. Raskauksien seuranta ja jälkitarkastukset turvataan tarjoamalla äitiyshuollon normaalit terveydenhoitajakontaktit ja lääkärin tekemät keskiraskauden tarkastukset. Myös synnytysten jälkitarkastukset hoidetaan. Lastenneuvolassa tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät terveystarkastukset alle 1-vuotiaille.
Neuvoloiden keskitetty puhelinpalvelu toimii normaalisti maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-14 numerossa 014 266 0141.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus toimii tällä hetkellä normaalisti, eli päiväkodit ovat auki. Hallituksen linjauksen mukaisesti toive on, että lasta hoidettaisiin kotona, jos siihen on mahdollisuus.
Noin 2/3 osaa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on ollut ensimmäisellä viikolla kotona. Varhaiskasvatuksesta tuttu henkilökunta tulee ensi viikon aikana olemaan yhteydessä lasten koteihin ja keskustelee, kuinka uudenlainen arki on lähtenyt rullaamaan. Tarvittaessa tarjolla on myös erityisvarahaiskasvatuksen tukea arkeen.
Varhaiskasvatuksen sivu poikkeusolojen järjestelyistä: https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/jyvaskylan-varhaiskasvatuksen-varautuminen

Perusopetus
Suurin osa perusopetusikäisistä opiskelee kotona. Hallituksen perjantaina tekemän uuden linjauksen mukaisesti kaikki 1.-3.-luokkalaiset lapset voivat tulla kouluun 23.3. alkaen, mutta linjauksen mukaisesti toive on, että lapsi jäisi kotiin, jos siihen on mahdollisuus. Myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville koulussa. Tässäkin periaatteena on, että jos erityisen tuen oppilas voi jäädä kotiin sitä suositellaan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri toimii omalla lähikoululla samoin valtioneuvoston kriteerein kuin perusopetus.
Koulut ovat loppuviikon kuluessa järjestäneet kotona opiskelevien lasten ja nuorten tueksi erityisopetuksen opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Koulut informoivat viimeistään ensi viikon alussa, kuinka lapsi tai huoltaja voi saada tukea lapsen koulunkäyntiin puhelimitse tai etäyhteyden kautta. Apua löytyy niin tehtävien tekemiseen kuin muihinkin koulunkäyntiin liittyviin arjen kysymyksiin lapsen oman koulun kautta.

Perusopetuksen sivu poikkeusolojen järjestelyistä: https://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/jyvaskylan-koulujen-varautuminen-koronavirukseen

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelut jatkuvat tietyin rajoituksin. Yksilövastaanottotyö jatkuu ja vastaanottoaikoja kuraattoreille ja psykologeille voi varata normaalisti. Yksilövastaanotto on ensisijaisesti etävastaanotto puhelimen, Skype tai Teamsin välityksellä, mutta tarvittaessa on myös mahdollisuus vastaanottokäyntiin. Aina jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, tulee tapaaminen kuitenkin toteuttaa etäyhteyksillä. Perhetapaamisia, verkostotapaamisia ja muita monialaisia palavereja ei järjestetä kouluilla ja oppilaitoksilla toistaiseksi, ellei tilanne sitä akuutisti vaadi. Jo sovitut siirretään tai hoidetaan etäyhteyksillä

Kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse kouluille ja oppilaitoksille sovittuina normaaleina puhelinaikoina. Esi- ja perusopetuksen puhelinaika on tiistaina ja torstaina 10-11 ja toisen asteen puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 12-12.30. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Opiskeluhuollon palveluissa Wilma-järjestelmä ja WhatsApp eivät ole edelleenkään mahdollisia asioinnissa.

Henkilöstön yhteystiedot: https://www.jyvaskyla.fi/opiskeluhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita ajanvarauksella
Jyväskylän perusopetuksen oppilaiden kouluterveydenhuollon palvelut järjestetään 23.3. alkaen keskitetysti Kilpisen (Honkaharjuntie 6) ja Mankolan (Saarijärventie 21) kouluilla. Kouluterveydenhoitajan vastaanotot toimivat maanantaista perjantaihin ajanvarauksella. Ajanvaraus vain puhelimitse maanantaista perjantaihin kello 8-14, numeroon 050 308 7324.
Opiskeluterveydenhuollon sovitut vastaanottoajat toteutuvat pääsääntöisesti, mutta ajanvaraukseton vastaanotto on suljettuna. Yhteydenotot opiskeluterveydenhuoltoon puhelimitse numeroon 014 266 2260, maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin kello 8-13.

Nuorisopalvelut
Kun nuorisotilat ja nuorten taidetyöpaja sulkivat ovensa ja ryhmätoiminta keskeytyi, nuorisonohjaajat siirtyivät kiertämään työpareina iltapäivisin ja iltaisin paikoissa, jossa nuoret liikkuvat. Nuorisonohjaajat juttelevat nuorten kanssa kokoontumisrajoituksista ja muista mieltä vaivaavista kysymyksistä. Nuoria opastetaan myös nuorisopalvelujen verkkopalveluihin. Nuorisonohjaajille voi myös soittaa, yhteystiedot löytyvät kootusti nuorisopalvelujen sivuilta.

Maanantaista 23.3. alkaen nuorisotyöntekijät tavoittaa Nuorten Jyväskylän Discord-serveristä maanantaista torstaihin klo 16-20 ja perjantaisin klo 16-22. Serverille voi liittyä mukaan osoitteessa https://discord.gg/3fHFKtj. Paikalla on aina nuorten parissa toimivia ammattilaisia. Etsivällä nuorisotyöllä on oma Discord-serveri https://discordapp.com/invite/nrgyNKg. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat kanavalla arkisin klo 10-17. Discordissa voi jutella halutessaan anonyymisti nimimerkillä.

Etsivän nuorisotyö (p. 050 501 9936) ja Ohjaamo Jyväskylä (p. 050 311 8877) palvelevat puhelimessa, tekstiviesteillä ja WhatsAppilla arkisin klo 8-16. Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15­-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat apua arkeensa. Ohjaamo Jyväskylä on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin.

Tarkemmin nuorten palvelujen poikkeusolojen järjestelyistä: https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/nuorisopalvelujen-toiminta-koronaviruskautena

Nuorisovastaanoton puhelinneuvonta avoinna arkisin klo 9–18, 23.3. alkaen
Nuorisovastaanotto tarjoaa mielenterveys- ja päihdepalveluita 13–22-vuotiaille nuorille ja heidän läheisille. Poikkeusolojen aikana 23.3. alkaen Nuorisovastaanoton puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–18 numerossa 014 266 0150. Koronavirusepidemian aikana Nuorisovastaanotolla tavataan asiakkaita paikan päällä silloin, kun se on välttämätöntä, eikä asiakkailla ei ole hengitystieinfektion oireita. Hoidollista työtä tehdään myös etäpalveluina. Ryhmätoiminta on tauolla kevään ajan.

Varhaisen tuen palveluohjausta ja kotipalvelua
Varhaisen tuen palveluissa hoidetaan kiireellinen lapsiperheiden palveluohjaus, sosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu. Palveluohjaus on avoinna maanantaista torstaihin kello 8-14, numerossa 014 266 3501.
Mikäli ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei onnistu naapureiden, läheisten tai kauppapalveluiden avulla, perheestä voidaan olla yhteydessä numeroon 014 266 0550 arkisin klo 8-16 ja 23.3. alkaen arkisin klo 9-18.

Perheneuvolan puhelinneuvonta avoinna laajennetusti
Perheneuvolan puhelinneuvonnassa voit yhdessä psykologin tai sosiaalityöntekijän kanssa keskustella ja etsiä keinoja selvitä uudessa tilanteessa. Perheneuvolassa autetaan lapsiperheitä perheen ihmissuhteisiin ja lasten psyykkiseen oireiluun liittyvissä haasteissa. Puhelinneuvontaa on 23.3. alkaen avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–18 numerossa 014 266 3590.
Koronavirusepidemian aikana perheneuvolassa tavataan asiakkaita paikan päällä silloin, kun se on välttämätöntä, eikä asiakkailla ei ole hengitystieinfektion oireita. Hoidollista työtä tehdään myös etäpalveluina. Ryhmätoiminta on tauolla kevään ajan.

Lastensuojeluun yhteyttä puhelimitse
Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun olet huolestunut omasta lapsestasi, omasta tai perheesi tilanteesta ja tarvitset apua tilanteen ratkaisuun. Lastensuojelun avohuollon numero on 014 266 0135, arkisin klo 8-16. Muina aikoina voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystyksen numeroon p. 014 266 0149 tai 112.