Jyväskylässä esiopetuspaikka järjestyi oman asuinalueen päiväkodista.

Jyväskylässä 1500 lasta aloittaa esiopetuksen elokuun 8. päivä. Sähköinen päätös lapsen esiopetuspaikasta lähetetään huoltajille sähköpostiin 4.4.2019 mennessä.

Jyväskylässä esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia sijaitsevasta päiväkodista. Kaikki tulevat esiopetuksen oppilaat eli eskarit ovat mahtuneet oman asuinalueen päiväkotien esiopetusryhmiin. Mikäli lapselle on varattu varhaiskasvatusta aamuisin ennen esiopetusta tai iltapäivisin esiopetuksen jälkeen, järjestetään varhaiskasvatus samasta päiväkodista kuin esiopetus.

Siirtyminen esiopetukseen lähelle kotia tukee lapsen kasvun ja opin polkua ja koulun aloitusta. Vaikka tiettyä koulua ei esiopetusvuoden aikana voida lapselle luvata, on tuleva koulu kuitenkin jokin oman asuinalueen kouluista. Päiväkodit ja koulut tekevät esiopetusvuoden aikana tiivistä yhteistyötä. Säännölliset vierailut tutustuttavat eskarilaisen koulumaailmaan ja koulujen käytänteisiin. Samalla tutustutaan omaan asuinympäristöön ja solmitaan kaverisuhteita tulevan koulunaloituksen näkökulmasta.

Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä

Esiopetusvuosi tarjoaa lapselle mahdollisuuden innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla ja samalla vahvistavat vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Lapsi oppii muun muassa ilmaisemaan itseään monipuolisesti musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitojen avulla. Samalla kehittyvät kielelliset-, eettisen kohtaamisen-, matemaattisen ajattelun-, monipuolisen liikkumisen- ja itsestä huolehtimisen taidot. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.

Lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Jokaisen esiopetusikäisen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Sekä kunnallisessa että yksityisessä esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Jyväskylän paikallista esiopetussuunnitelmaa.