Asuinalueillat ovat asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiä keskusteluhetkiä, joissa aiheina ovat paikalliset asiat. Tämän syksyn ensimmäisessä asukasillassa torstaina 28.10. klo 18.00-19.30 keskustellaan Korpilahden ajankohtaisista asioista ja alueen asukkaiden mieltä askarruttavista kysymyksistä.

Korpilahden iltaa on suunniteltu yhdessä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Teemoiksi ovat tällä kertaa nousseet kaavoitukseen ja liikuntaan liittyvät aiheet, ja osallistujat voivat nostaa keskusteluun myös muita ajankohtaisia asioita. Asukastilaisuudessa käydään läpi myös edellisellä kerralla esillä olleita kärkiteemoja. Kaksi vuotta sitten Korpilahdella käsiteltiin muun muassa alueen elinvoimaa ja kaavoitusta. Keskustelun pohjaksi voi tutustua edellisten iltakahvien muistioon sekä vastausosioon, jotka löytyvät asuinalueiltojen nettisivuilta.

Alustukset virittävät osallistujat keskustelemaan

– Korpilahdella on menossa monia kaavoitukseen liittyviä hankkeita. Muun muassa ELY-keskus pyytää parhaillaan kommentteja VT9 aluevaraussuunnitelmasta, joka koskee Korpilahden taajaman liittymiä. Lisäksi Salolan tuulivoimahankkeen kaavoitus tulee luonnosvaiheeseen syksyn aikana, kertoo suunnitteluinsinööri Arto Sipinen Jyväskylän kaupunkirakennepalveluista.

– Jyväskylän kaupungin alueen kattava liikuntapalveluiden palveluverkkoselvitys valmistui tänä syksynä. Korpilahden keskustan alueelle on suunnitteilla lähiliikuntapaikka, ja alueen asukkaat pääsevät mukaan suunnitteluprosessiin, kun se aikanaan käynnistetään, toteaa palveluesimies Jukka-Pekka Karttunen Jyväskylän liikuntapalveluista.

Tilaisuus toteutetaan etäyhteyksillä: ilmoittautuminen Korpilahden asuinalueiltaan.
Korpilahden yhtenäiskoululla (Kokkotie 20) järjestetään “kisakatsomo”, mikäli osallistuminen tilaisuuteen ei ole mahdollista etäyhteydellä. Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman asuinalueesi kehittämiseen.