Sivistyslautakunta päätti, että vieraan kielen A1-oppimäärän opiskelu alkaa Jyväskylässä 1.8.2019 alkaen ensimmäisellä luokalla. Jokaisessa koulussa voi opiskella A1-kielenä englantia. Tämän lisäksi A1-kieleksi kaupungissa tarjotaan vaihtoehtoina saksaa, ranskaa ja venäjää. Muissa kuin englannin kielessä A1-kielen minimiryhmäkoko on 12 oppilasta.

Uudistus astuu voimaan syksyllä 2019 ensimmäiseltä vuosiluokalta alkaen. Muut vuosiluokat jatkavat nykyisen tuntijaon mukaisesti. Päätöksen myötä Jyväskylän perusopetuksessa 1. ja 2. luokalle tulee yksi vuosiviikkotunti ja 3. luokalle 3 vuosiviikkotuntia A1-kielen opetusta. Samassa yhteydessä 1. luokalta siirretään 1 tunti kuvaamataitoa 3. luokalle ja 3. luokalta yksi vuosiviikkotunti liikuntaa 6. luokalle.

Jyväskylässä on jo menossa kokeilu varhennetusta A1-kielen opetuksesta. Kuluvana lukuvuonna A1- oppimäärän englannin kielessä aloitti ensimmäisellä luokalla 23 perusopetuksen ryhmää. Lisäksi Halssilan koulussa aloitti yksi saksan kielen ryhmä.

Päätös perustuu valtioneuvoston 20.9.2018 vahvistamaan perusopetuksen tuntijakomuutokseen, jonka mukaan kaikille oppilaille pakollinen A1-kielen opetus on aloitettava ensimmäisellä luokalla viimeistään 1.1.2020 alkaen.