Poikkeustilan jälkeen päiväkodilla on taas täyttä.

Kaksi eskariryhmää siirtyy kevään aikana päiväkodilta yhtenäiskoululle. Alun perin eskareiden piti aloittaa koululla 30. maaliskuuta, mutta koronavirustilanne saattaa siirtää muuttoa viikolla tai parilla.
– Vanhemmat ovat ottaneet vakavasti hallituksen suosituksen hoitaa lapsiaan kotona, jos se suinkin on mahdollista. Meiltä on ollut runsaasti lapsia kotona, ja täällä on ollut normaalia väljempää. Eskarilaisten siirtyminen koululle riippuu läsnä olevien lasten määrästä, muuton vaatimat ryhmämuutokset teemme kuitenkin jo 1. huhtikuuta alkaen, päiväkodinjohtaja Tiina Ruppa kertoo.
Eskarit ovat muuttamassa koululle, koska päiväkodilla on ahdasta.
– Meille on tullut paljon lisää lapsia, eli hoidon tarve on lisääntynyt. Kun poikkeusaika on ohi, meillä on täyttä, Ruppa kertoo.
– Eskareiden siirtyminen koululle antaa meille myös mahdollisuuksia kehittää eskareiden ja eppuluokkien yhteistyötä entisestään. Olemmehan me ennenkin pitäneet yhteyttä, mutta saman katon alla toiminen tuo uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja tilannehan ei ole uusi; ennen uuden päiväkodin valmistumista eskarit toimivat jo koululla.

Rupan mukaan vanhemmilta on tullut muutoksesta hyvää palautetta ja eskaritkin odottavat muuttoa innoissaan.
– Eskareiden toimimisesta koululla on hyviä kokemuksia. Kouluympäristö tulee heille tutuksi, eikä kouluun meno jännitä, Ruppa sanoo ja kertoo, että toimintamalli jatkuu eli myös ensi syksynä eskarit menevät koululle. Muutto koskee vain noin aamuseitsemästä iltaviiteen hoitoa tarvitsevia eskareita, vuorohoitoa tarvitsevat eskarit jäävät päiväkodille.
– Mikäli eskarit muuttavat koululle jo ennen kuin koulut taas avataan poikkeustilan jälkeen, se koskee tietenkin vain niitä eskareita, jotka ovat täällä päiväkodilla. Kotona poikkeustilanteen takia olevia kehotetaan olemaan edelleen kotona, hallituksen ohjeet ovat ensisijaisia, Ruppa muistuttaa.

Koululla eskareiden tuloon on jo valmistauduttu.
– Meillä on valmiudet ottaa eskarit tänne alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Olemme valmiina, kun he tulevat ja toivotamme heidät tervetulleeksi, rehtori Satu Lahti toteaa.
– Valtakunnan tasollahan esi- ja alkuopetus pyritään yhdistämään joustavaksi koulun aloitukseksi, jotta nivelvaihe olisi helppo, eikä siirtyminen eskarista kouluun olisi niin iso. Kun eskarit tulevat kouluun, yhteinen toimintakulttuuri pääsee kehittymään jo ennen koulun alkua, opettajat oppivat tuntemaan tulevia eppuluokkalaisia ja ympäristö ja ihmiset tulevat tutuiksi eskareille.
Eskareille on varattu kaksi opetustilaa koulun D-siiven yläkäytävän päästä, eli samasta paikasta, jossa eskarit ovat olleet ennenkin.
– Ainakin tämän kevään eskarit ovat siellä, käytävän pääty on helpompi rauhoittaa koulun muusta toiminnasta, Satu Lahti sanoo.
– Eskareitten käytettävissä ovat myös jälkkärin tilat ja pienten välituntipiha.

Korpilahden päiväkodin kapasiteetti on 144 kokopäiväistä lasta.
– Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on vähentynyt jo kahdeksan vuoden ajan, mutta varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä on lisääntynyt. Tämä vuosi on eräänlainen piikkivuosi, kun lasten määrä ei ole vielä vähentynyt niin paljoa, että se kompensoisi kysynnän nousun, hankearkkitehti Kaisa Jokinen Jyväskylän tilapalvelusta kertoo.
– Vuonna 2010 varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oli koko Jyväskylän alueella 56 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista, vuonna 2016 vastaava prosenttiluku oli 60 ja tällä hetkellä 73. Kysynnän on arvioitu vielä nousevan, vuonna 2025 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on laskettu olevan 78 prosenttia alle kouluikäisistä, Jokinen sanoo.
– Lasten määrä on kuitenkin koko ajan laskenut. Vuonna 2016 Korpilahdella oli 300 alle kouluikäistä, tänä vuonna heitä on 250 ja määrä vähenee edelleen, ensi vuonna alle kouluikäisiä on Korpilahdella 213. Kaupunkirakennepalvelujen tekemässä väestöennusteessa otetaan huomioon sekä syntyvyys että muuttoliike.
Jokisen mukaan puolitoista vuotta sitten valmistuneesta päiväkodista ei haluttu tehdä liian isoa.
– Korpilahden päiväkoti on nimenomaan Korpilahden alueen päiväkoti, tänne ei lähdetä kuljettamaan lapsia kaupungista, vaikka täällä olisi tilaakin. Päiväkodin kapasiteetti on pyritty mitoittamaan keskipitkällä aikavälillä optimaaliseksi, siksi tiloissa on hiukan tiukkaa nyt, kun käyttäjämäärä on huipussaan, Jokinen sanoo.
– Toisaalta koulun puolella on tilaa ja meillä on kaupungissa eskarilaisia useassakin koulussa, käytäntö on todettu toimivaksi.

kuvateksti:

Eskarilaiset Tuuli Nurminen ja Veeti Murdoch tekevät vielä eskaritehtäviä päiväkodilla. Kevään aikana osa eskarilaisista siirtyy yhtenäiskoululle. (Kuva: Sari Saulio)