Jyväskylän kaupunki ryhtyy perimään vuosittaista hulevesimaksua kaikilta asemakaava-alueiden rakennetuilta kiinteistöiltä 1.1.2018 alkaen. Tämän vuoden hulevesilaskut lähetetään kiinteistöille syksyllä 2018. Hulevesimaksua peritään Jyväskylässä yhteensä noin 17 000 kiinteistöltä. Hulevesimaksun suuruus esimerkiksi tavanomaisella omakotitontilla on 50 euroa vuodessa. Jyväskylän Energia Oy on alentanut jäteveden käyttömaksuaan 1.7.2017 alkaen, muun muassa hulevesivastuiden kaupungille siirtymisen takia.

Hulevesilaskutettaville kiinteistöille saapuu toukokuun aikana kaupungilta kirjepostia. Kirjeessä on ennakkotiedote hulevesilaskutuksen käynnistymisestä sekä alustava tieto kunkin kiinteistön hulevesimaksun suuruudesta. Kirjeen vastaanottajan tehtävänä on tarkistaa esitetyt tiedot kiinteistöstä ja käytettyjen hulevesimaksun laskentaperusteiden oikeellisuus. Lisäksi pyydetään tarkistamaan täyttyykö joku hulevesimaksun määrään vaikuttavista vähennysperusteista kiinteistön kohdalla.

Korjatut tiedot ja ilmoitukset vähennysoikeudesta pitää toimittaa Jyväskylän kaupungille 30.6.2018 mennessä. Jos korjattavaa tai ilmoitettavaa on, sen voi tehdä sähköisellä lomakkeella tai vaihtoehtoisesti asioimalla Palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17). Jos tiedoissa ei ole korjattavaa eikä muuta ilmoitettavaa ole, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.