Hulevesilaskutuksesta saatava summa on vuosittain noin 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunkirakennepalveluista kerrotaan, että hulevesiverkoston kunnossapidon kustannukset ovat nousseet ja nykyinen käytettävissä oleva raha ei enää riitä kattamaan kunnossapidon kustannuksia. Kaupunki esittää hulevesimaksun yksikköhintaan 15 prosentin hinnankorotusta. Nykyinen yksikköhinta on 50 euroa ja korotuksen jälkeen 57,50 euroa. Esimerkiksi omakotitalokiinteistöille yksikköhinnan korotus nostaa hulevesilaskun määrää 7,50 euroa vuodessa. Yksikköhintaa ei ole aiemmin nostettu.
Kaupunkirakennelautakunta käsittelee hulevesimaksua kokouksessaan ensi tiistaina.

Hulevettä ovat sade- ja lumen sulamisvesi, jotka valuvat vettä läpäisemättömiltä pinnoilta. Kunnan velvollisuutena on taata hulevesien ohjaaminen putkiverkostoon tai muihin hulevesiä imeviin rakenteisiin asemakaava-alueella. Asemakaava-alueilla kiinteistöt johtavat hulevetensä huleveden runkoviemäriverkostoon, yleisten alueiden hulevesiverkostoon tai kiinteistökohtaiseen hulevesijärjestelmään.
Hulevesimaksulla katetaan kaupungin alueella olevan hulevesiverkoston suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksia. Ilman hulevesimaksua kustannukset jouduttaisiin kattamaan muualta, jolloin ne olisivat pois jostain muusta kuntalaisille tarjottavasta palvelusta. Hulevesitaksan mukainen hulevesimaksu on Jyväskylässä otettu käyttöön vuonna 2018. Aiemmin hulevesistä laskutti Jyväskylän Energia Oy talousveden ja jäteveden laskujen yhteydessä.
Kiinteistö hyötyy hulevesiverkostosta, vaikka se ei olisi siihen fyysisesti liittynyt, vaan imeyttäisi hulevedet omalle kiinteistölleen. Osa hulevesistä johtuu kiinteistön ulkopuolelle ja päätyy esimerkiksi katuojaan, joka on osa hulevesiverkostoa.

Kaupunki tähtää siihen, että hulevesimaksun yksikköhinnan korotuksesta saatavalla lisärahoituksella pystytään mahdollistamaan hulevesiverkoston kunnossapidon taso nykyisellään sekä osallistumaan kaupungin talouden tasapainottamiseen. Keväällä toteutettu asukaskysely osoitti, että jyväskyläläiset suhtautuvat suopeasti erilaisten taksojen nostoon.