– Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialue järjestää jatkossa kaikkien keskisuomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo. 
Keski-Suomeen on nimetty väliaikainen valmistelutoimielin, joka valmistelee hyvinvointialueen käynnistämistä.
-Väliaikainen valmistelutoimielin tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, joilta hyvinvointialueelle siirtyy tehtäviä, niitä hoitavaa henkilöstöä, omaisuutta, sopimuksia tai esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää myös hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista ja osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Hyvinvointialueesta tulee noin 10 000 työntekijän työnantaja, Kallimo kertoo.
Hyvinvointialueen valtuusto valitaan vaaleilla, jotka pidetään 23.1.2022. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa ensi vuonna ja varsinainen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Vuodesta 2025 alkaen aluevaalit ovat yhdessä kuntavaalien aikaan. Aluevaalit järjestetään kaikilla muilla alueilla paitsi Helsingissä.
Kallimo sanoo, että väliaikaisessa valmistelutoimielimessä valmistelutyötä tekevät virkamiehet, eikä päätöksiä tehdä sellaisista asioista, jotka vaativat esimerkiksi poliittista päätöksentekoa.
-Palvelujen sisältöihin ei siis puututa, vaan palveluverkosto ja muut sellaiset asiat ovat vaaleilla valittavan hyvinvointialueen valtuuston tehtäviä, Kallimo kuvailee.
Kallimo sanoo vaalien olevan merkittävät.
-Olisi tärkeää, että hyvinvointialueen valtuustoon valittaisiin Keski-Suomesta edustajia hyvin kattavasti.
Julkisuudessa on käyty keskusteluja yksityisten palvelun tuottajien asemasta uudistuksessa. Kallimo rauhoittelee esimerkiksi korpilahtelaisia, jotka käyttävät Mehiläisen hoitaman terveysaseman palveluita.
-Lain henki on se, että hyvinvointialueilla pitää olla omaa palvelutuotantoa, mutta yksityiset täydentävät sitä edelleen. Jyväskylän kaupungilla on paljon sopimuksia yksityisten palvelutuottajien kanssa muutoinkin kuin kolmella terveysasemalla, kuten esimerkiksi vanhusten palveluasumisessa.
Kallimo kertoo, että muutaman viikon sisään avautuvat verkkosivut, joille kerätään tietoa hyvinvointialueen valmistelusta ja etenemisestä.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo Jyväskylästä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Hanna Helaste Jämsästä, toisena varapuheenjohtajana perusturvajohtaja Tuija Koivisto Keuruulta ja kolmantena varapuheenjohtajana sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.
Uudistuksen jälkeen Suomessa on toiminnassa 22 hyvinvointialuetta. Keski-Suomen hyvinvointialue palvelee jatkossa 275 000:tä keskisuomalaista.
Maarit Nurminen