Jätelautakunta käsitteli ensi vuoden jätetaksoja kokouksessaan viime viikolla. Lopulliset päätökset taksoista tehdään marraskuun lopulla.
Jätehuollon perusmaksu otettiin alueella käyttöön vuonna 2019, jonka jälkeen perusmaksuun ei ole tehty muutoksia. Kustannukset ovat nousseet viiden vuoden aikana.
Jätehuollon perusmaksu peritään kaikilta asuinhuoneistoita, niin vakituisilta kuin vapaa-ajan asunnoilta. Perusmaksulla katetaan muun muassa kotita-ouksien vaarallisten jätteiden keräys, alueellisten hyötykeräyspisteiden ylläpito, poistotekstiilin jätehuolto, tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.
Perusmaksun hinnoitteluun esitetään taksaluonnoksessa muutoksia. Omakotitalojen ja pienkiinteistöjen (1–4 huoneistoa) perusmaksua esitetään korotettavaksi 2 euroa vuodessa (2,49 e, alv 24 %), vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksua 1 euro vuodessa (1,24 e, alv 24 %) sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden (huoneistoja 5 tai enemmän) 1 euro vuodessa (1,24 e, alv 24 %).
Vuonna 2024 toteutetaan uusi kolmosluokkalaisille suunnattu jätteen synnyn vähentämistä käsittelevä oppitunti, jonka kustannukset katetaan perusmaksulla. Uusi oppitunti on osa Jyväskylän seudun toimialueen kuntien yhdessä vahvistaman Jätepoliittisen ohjelman toimenpidettä jätteen synnyn vähentämiseksi. Uusi oppitunti on jätelautakunnan hyväksymän jätehuollon palvelutason mukaisesti tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.
Jätelautakunta päätti yhtenäistää kuljetusmaksuja kuntien välillä. Kuljetusmaksujen yhtenäistämisen lisäksi luonnoksessa esitetään 2,56 prosentin korotusta kuljetusosuuteen kuljetusindeksissä tapahtuneen nousun vuoksi. Kuljetusurakoitsijoille maksettavat jätteen kuljetushinnat on sidottu Tilastokeskuksen tuottamaan pakkaavan jäte-auton kuljetusindeksiin, minkä vuoksi kuljetusindeksissä tapahtuneet muutokset huomioidaan jätetaksassa täysimääräisesti.
Käsittelyosuuteen esitetään taksaluonnoksessa 3 prosentin hinnankorotuksia yleisen hintojen nousun myötä. Käsittelyosuudella katetaan jätteiden käsittelystä syntyvät kustannukset, jotka perustuvat jätteen laatuun ja jätelajin tilavuuspainoon.
Kotitalouksien jätehuollon kustannuksiin tulee kuntakohtaisia muutoksia johtuen kuljetushintojen yhtenäistämisestä. Kuukausittaiset muutokset kotitalouksille vaihtelevat Jyväskylän 1,37 euron korotuksesta Muuramen 1,15 euron hinnanalennukseen sekä Laukaan ja Toivakan 2,10 euron hinnanalennukseen.
Taksaluonnos on asetettu nähtäville. Jätelautakunta tekee maksuista lopullisen päätöksen kokouksessaan 30.11.