Jyväskylän kaupungin tiedote: Koronatartunnat jatkavat kasvuaan Jyväskylässä – sairaalahoidon tarve edelleen hyvin hallinnassa

Koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan Jyväskylässä. Viime viikolla uusia tartuntoja ilmeni 1209, kun aiemmalla viikolla niitä oli 880. Ilmaantuvuusluku viimeiseltä 14 vuorokaudelta on 1344,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Otetuista näytteistä positiivisia on jo 55%. Todellinen tartuntamäärä on suurempi, sillä osa sairastaa tartunnan kotioloissa kotitestin tehtyään eikä siten kirjaudu kaupungin tilastoihin. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kuitenkin pysynyt kohtuullisena.

Jyväskylä totesi viime viikolla, että se rajaa tartunnanjäljitystä. Positiivisen testituloksen saaneeseen ollaan terveydenhuollosta edelleen yhteydessä, mutta laaja tartuntojenjäljitys eli selvitys siitä, kenen kanssa tartunnan saanut on ollut kontaktissa, kohdentuu sote-ammattilaisten ja riskiryhmäläisten kontaktien selvittämiseen. Jäljityksen karanteeneja ei siten enää aseteta juuri lainkaan.

Viivettä positiivisen testituloksen saaneiden henkilöiden tavoittamisessa on edelleen. Tällä hetkellä tavoittamatta on noin 900 positiivisen tuloksen saanutta henkilöä. Jäljitykseen on siirretty sosiaali- ja terveyspalveluissa ei-kiireellisten palveluiden henkilöstöä.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä todettiin, että käytännössä tartunnat leviävät nyt laajasti ja kaupungissa eletään epidemiavaihetta. Näin ollen kaikkia flunssaoireita voidaan jo lähtökohtaisesti pitää koronaoireina ja siten pienistäkin oireista tulee ehdottomasti jäädä kotiin.

– Epidemiavaiheen hoidossa tärkeintä on se, ettei pöpöjä nyt viedä eteenpäin vaan maltetaan sairastaa kotona. Joukkoaltistuksia ehkäistään rajoittamalla ryhmäharrastuksia ja joukkokokoontumisia. Näillä toimenpiteillä pääsemme hallitusti epidemiavaiheen yli ja varmistamme, että kriittiset palvelut toimivat koko tautiaallon ajan, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä tiivisti.

Koronatestauksen ohjeita tarkennettiin

Jyväskylä tarkensi loppuviikosta koronatestauksen ohjeita. Yli 12-vuotiaiden osalta näyte otetaan, jos
– henkilö kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään iän (yli 60 vuotta), sairauden tai lääkityksen takia
– henkilö on raskaana
– henkilö on töissä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- tai potilastyössä
– henkilö työskentelee missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalvelussa
– Lääkärin/hoitajan arvion perusteella vastaanotolle infektio-oireista hakeutuneilta
– henkilö tarvitsee eristystodistuksen tartuntatautipäivärahaa varten tai
– henkilön kotitesti on positiivinen ja/tai henkilö on tiettävästi altistunut ja tarvitsee todistuksen sairastetusta taudista.

Alle 12-vuotiaiden osalta testi otetaan, jos
– lapsi kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään sairauden tai lääkityksen takia
– lapsen kanssa samassa taloudessa asuu tai hän tapaa säännöllisesti perhe- tai lähipiiriin kuuluvia 16 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa* tai immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen
– jos lapsen oireet edellyttävät lääkärin arvion mukaan testiä tai
– jos huoltaja tarvitsee eristystodistuksen tartuntatautipäivärahaa varten.

Kotona tehtyyn positiiviseen koronakotitestiin on syytä suhtautua kuten virallisen testin tulokseen eli eristäytyä muista ihmisistä sairastamisen ajaksi. Terveydenhuoltoon tulee ottaa yhteyttä, jos oireet ovat hankalia, henkilö kuuluu riskiryhmään tai on raskaana.

Mikäli kotitesti tai virallinen testi näyttää positiivista, karanteeneja ei lähikontaktissa olleille enää aseteta. Näin ollen tartunnan saaneen kanssa lähikontaktissa olleiden tulee seurata vointiaan. Jos oireita ei ole, voi jatkaa normaalia elämää. Jos vähäisiäkin oireita tulee, tulee tehdä kotitesti tai hakeutua viralliseen testiin edellä kuvattujen kriteereiden täyttyessä.

Mikäli läheinen haluaa jäädä omaehtoiseen karanteeniin, karanteeniajan pituus on THL:n ohjeen mukaan 5 vuorokautta. Riskiryhmien kohdalla karanteenin pituutta arvioidaan kuitenkin erikseen tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta.

– Jos tartuntoja ilmenee esimerkiksi ikääntyneiden asumisyksiköissä, karanteenin pituus arvioidaan erikseen riskiryhmäläisten suojaamiseksi, Ilkka Käsmä totesi.

Erityiset opetusjärjestelyt

Poikkeusolojen johtoryhmässä käytiin läpi myös lasten ja nuorten erityiset opetusjärjestelyt karanteeniin asettamisten päätyttyä.

Poikkeusolojen johtoryhmässä linjattiin, että kotona tehdyn positiivisen testituloksen jälkeen tai lapsen ollessa omaehtoisessa karanteenissa perheissä olevien tartuntojen vuosi, koteihin annetaan tehostetusti läksyjä esimerkiksi Wilman kautta. Kotiin pidetään lisäksi tarvittaessa yhteyttä mm. Wilma-viestien tai puheluiden avulla ja varmistetaan näin opetuksen eteneminen.

Kouluruokailuja (ruokakassijärjestelyt) ei koteihin järjestetä.

Kaupunki odottaa aluehallintoviraston päätöksiä uusista rajoituksista

Keski-Suomen koronanyrkki pyysi viime viikolla Keski-Suomeen voimakkaampia rajoituksia ulkotiloissa olevien yleisötilaisuuksiin, aikuisten ryhmäharrastuksiin sekä tilojen käyttöön. Kaupunki odottaa linjauksia, mutta on varautunut niihin jo etupainotteisesti rajoittamalla mm. yli 18-vuotiaiden ryhmäliikuntaa omissa tiloissaan.

Mikäli tiloja koskevia määräyksiä aluehallintovirastolta tulee, kaupunki tarkastelee, voidaanko ne ohittaa koronapassia käyttämällä. Mikäli voidaan, kaupunki tulee ottamaan koronapassin käyttöön nopeasti niissä tiloissa, joissa yksilöiden harrastamista voidaan passin turvin jatkaa. Kaupunki tiedottaa koronapassin mahdollisesta käyttöönotosta erikseen.

Maskisuositus jatkuu yli 12-vuotiaiden osalta

Maskisuositus kaupungissa jatkuu yli 12-vuotiaiden osalta. Maskisuositusta ei tiukenneta edellyttämällä FFP2-maskeja, vaan kirurginen maski tai visiiri riittää.

– Kaupungilla FFP2-maskeja käytetään vain terveydenhuollossa infektiopotilaiden hoidossa, eli esimerkiksi opetushenkilökunnalle FFP2-maskeja ei oteta laajasti käyttöön. Kaupungilla tehdään kuitenkin jatkuvasti riskienarviointia, jotta riskiryhmään kuuluvat voidaan huomioida maskien käytössä työterveyden tai hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti, Ilkka Käsmä totesi kokouksessa.

Koululaisten testaukseen odotetaan edelleen THL:n virallisia linjauksia. Virallisen jäljityksen päätyttyä kouluilla ei ilmoiteta enää koteihin yksittäisistä tartunnoista. Kouluilla maskisuositus koskee yli 12-vuotiaita oppilaita. Sitä ei toistaiseksi olla laajentamassa nuorempiin ikäluokkiin.

Kaupunki muistuttaa myös kaikkia Jyväskylässä toimivia työnantajia siitä, että työpaikoilla kaikkia turhia joukkokokoontumisia kannattaa välttää, sillä omikron-tartunnat voivat levitä nopeasti.

– Etätyösuositus kannattaa tässä kohdassa ottaa vakavasti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Niissä työtehtävissä, joissa ollaan kontaktissa muiden kanssa, on ehdottomasti nyt pidettävä maskeja ja huolehdittava hyvästä käsihygieniasta, Käsmä muistutti.

Rajoituksilla ostetaan aikaa rokotusten etenemiselle

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä todettiin, että rajoituksilla haetaan lisäaikaa rokotusten antamiselle. Kolmannen rokotteen on Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla saanut yli 30 % yli 12-vuotiaista asukkaista.

Rokotuksien vauhti kiihtyy tästä viikosta alkaen. Tänään on linjattu, että yli 18-vuotiaiden rokotusväli on jatkossa 4 kuukautta. Näin ollen 3. rokotteen saa, jos 4 kuukauden väli toisen ja kolmannen rokotteen välillä täyttyy. Rokotuksen saa kaikilla ajanvarauksettomilla ns. walk in -rokotuspisteillä tai varaamalla ajan rokotukseen. Koronarokotus on asiakkaille aina maksuton.