Jyväskylän koronatilanne erittäin rauhallinen – kaupunki alkaa valmistella omaa exit-suunnitelmaansa.

Jyväskylässä nähtiin erittäin rauhallinen viikko uusien koronatartuntojen suhteen. Viime viikolla (viikko 14) uusia tartuntoja ilmeni ainoastaan 25 kappaletta. Rauhallisempi viikko on tänä vuonna koettu ainoastaan viikolla 2, jolloin tartuntoja ilmeni Jyväskylässä 19.

Edeltävinä viikkoina tartuntojen määrä on Jyväskylässä pyörinyt noin 40-50 välillä. Laskua ei selitä se, että testejä olisi tehty aiempaa vähemmän. Pääsiäisen jälkeen koronanäytteitä otettiin merkittävästi aiempia viikkoja (12-13) enemmän, mutta positiivisia näytteitä oli ainoastaan vain 1,1 % otetuista näytteistä. Ilmaantuvuusluku laski edelleen ollen 46,2 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Tartuntojen alkuperästä selvitettiin hieman yli 60%. Jyväskylä on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Kaupunki alkaa valmistella omaa exit-suunnitelmaansa.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä keskusteltiin kaupungin omista toimenpiteistä ja aikatauluista koronarajoitusten purkamiseksi. Yhden viikon perusteella toimenpiteitä ei vielä tehdä, mutta mikäli tartuntatilanne pysyy matalana, rajoituksia tullaan purkamaan hallitusti. Seuraava tarkastelu tullaan tekemään jo ensi viikon maanantaina 19.4. ja tämän jälkeen tilannetta käydään läpi viikkotasolla.

Toisen asteen opetuksen osalta todettiin, että lähiopetukseen voidaan Jyväskylän oppilaitoksissa siirtyä valtionhallinnon exit-suunnitelman mukaisesti todennäköisesti jo huhtikuun aikana. Osassa oppilaitoksia lähiopetusta on jo lisätty. Kaupunki tarkastelee toisen asteen etäopetussuositusta kaupungin alueella 19.4. olevassa kokouksessaan.

Kaupunki tarkastelee 19.4. olevassa kokouksessa myös yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunnan järjestämistä ulkotiloissa pienryhmissä. Samalla kaupunki linjaa omien ulkoliikuntapaikkojensa avaamisesta rajatun yleisön käyttöön.

Yksityistilaisuuksia koskevan suosituksen (nyt 6 henkilöä) yhtenäistämistä aluehallintoviraston julkisia tilaisuuksia koskevan henkilömäärän kanssa käsitellään myös 19.4. olevassa kokouksessa.

Kaupunki ei ole ainakaan toistaiseksi avaamassa sisäliikuntapaikkoja suurelle yleisölle. Poikkeuksena ovat uimahallit, joiden osalta tehdään erityinen tarkastelu turvallisen käytön mahdollisuuksista. Sisäliikunnan osalta sekä kirjastojen toiminnan palauttamisesta normaaliksi tehdään linjaukset huhtikuun loppuun mennessä.

Jo aiemmin poikkeusolojen johtoryhmässä on todettu, että Jyväskylä Sinfonia ja kaupunginteatteri voivat järjestää yleisöesityksiä aluehallintoviraston yleisömääriä koskevien rajoitusten mukaisesti. Tällä hetkellä yleisötilaisuuksia koskeva osallistujarajoitus on 10 henkilöä. Kaupunginteatteri on jo perunut kevään esityksensä.

Yläkoulut eivät Jyväskylässä ole siirtyneet etäopetukseen ja alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaa on jatkettu omissa harrastusryhmissä. Näin ollen exit-suunnitelmassa ei oteta kantaa näihin. Myöskään ravintoloita koskeva sääntely ei ole kaupungin toimivallassa vaan ravintoloiden toiminnan jatkosta säädetään lailla.

Maskien käyttöä koskevista suosituksista on tullut paljon kysymyksiä kouluille. Myös kaupungin henkilöstö on pohtinut maskien käytön velvoittavuutta työpaikoilla.

– Ennen kuin laumasuoja on rokotusten avulla saavutettu kattavasti, suojainten käyttöä koskeva suositus tulee varmasti jatkumaan. Näin ollen henkinen varaus kannattaa jo tehdä sen suhteen, että maskien käyttöä koskevat suositukset tullaan purkamaan vasta rokotusten etenemisen myötä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä totesi kokouksessa.

Kaupunki jatkaa omaa henkilöstöään koskevia turvallisuusmääräyksiä.

Poikkeusolojen johtoryhmässä todettiin, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa pidetään voimassa maskien käyttöä ja ruokataukoja koskeva ohjeistus 5.9.2021 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastyötä tekeviä työntekijöitä koskee maskinkäyttöpakko työpaikalla ollessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa edellytetään lisäksi, että taukotiloissa kaikkien läsnäolijoiden välillä pitää olla vähintään 2 metrin turvaväli. Työyksikön lähiesimies päättää taukotilojen enimmäishenkilömäärästä. Maskien käyttöpakko on toistaiseksi voimassa myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Kaupunki pitää oman henkilökuntansa osalta voimassa laajan etätyösuosituksen 31.8.2021 saakka kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Ennen uuden valtuustokauden aloitusta pohditaan myös päätöksenteon kokousjärjestelyt tulevan syksyn osalta.

Omaa henkilöstöään koskevilla toimenpiteillä kaupunki turvaa sen, että rokotuksia ehditään antamaan laajasti työikäisellekin väestölle ja varmistamaan palveluiden toimivuus, kunnes rokotuskattavuus saadaan laajenemaan työikäisten keskuudessa.

Jyväskylässä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät ajantasaisena osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat