– Maskisuositus laajenee alkamaan kuudesluokkalaisista.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi läpi kaupungin koronatilannetta joulun jälkeen. Tartuntojen määrä vaikuttaa olevan ainakin väliaikaisesti laskusuunnassa. Viime viikolla tartuntoja todettiin 35 kappaletta, kun edellisellä viikolla niitä ilmeni 64. Koronatestien määrä ei kuitenkaan ole palannut joulua edeltäneelle tasolle. Tästä johtuen Jyväskylässä kuten muuallakin Suomessa pelätään osan tartunnoista olevan tällä hetkellä terveydenhuollon jäljityksen ja tilastojen ulkopuolella.

– Kun tartuntoja ei ole testien kautta saatu terveydenhuollon tietoon, niitä ei ole myöskään voitu rajata karanteenien avulla. Siten riskinä on, että tartuntamäärät lähtevät uudelleen kasvamaan ja leviämään. Tilanteen pitämiseksi hallinnassa on syytä jatkaa koronasuosituksia sekä omien palveluidensa rajoituksia helmikuun loppuun asti. Tartuntatilanteen seurantaa jatketaan viikkotasolla ja jos näyttää pysyvästi siltä, että tartuntojen määrä saadaan kuriin, suosituksia ja rajoituksia puretaan. Suositusten voimassaoloaika on linjassa viime viikolla toiselle asteelle ja korkeakouluihin annetun etäopetussuosituksen kanssa, joka on voimassa helmikuun loppuun asti, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä totesi kokouksessa.

Suositukset koskevat monelta osin liikunnan harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa. Tilannetta kompensoimaan kaupunki lisää ulkoliikuntamahdollisuuksia ja esimerkiksi Jyväskylän kaupungin alueellisten liikuntapuistojen, koulujen ja puistojen luonnonjääkentät avataan luistelijoille. Ulkotekojääratojen yleisöluisteluvuoroja ei kuitenkaan vielä käynnistetä. Kaikessa ulkoliikunnassa pyydetään huomioimaan turvavälit ja välttämään ruuhkien syntymistä.

Suositukset ja rajoitukset eivät koske kansalaisopiston kursseja ja toimintaa liikuntaryhmiä lukuun ottamatta. Näin ollen suurin osa kansalaisopiston kevään kursseista järjestetään normaalisti turvavälit, maskisuositus ja opetuksen väljyys huomioiden. Liikuntakurssit on kuitenkin peruttu helmikuun loppuun asti. Mahdollisesta etäopetuksesta ja ulkona tapahtuvasta opetuksesta tiedotetaan opiskelijoille sähköpostitse. Kansalaisopisto seuraa koronatilanteen kehittymistä ja noudattaa ohjeistuksia. Jos kurssitoiminta esimerkiksi joudutaan kevätlukukaudella keskeyttämään, voi kurssimaksua hyödyntää seuraavan lukuvuoden kursseilla.

Helmikuun loppuun asti voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Jyväskylässä
– Kaupunki suosittelee, että yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta sisätiloissa on keskeytettynä helmikuun loppuun asti. Kaupungin omissa tiloissa yli 18-vuotiaiden vuorot perutaan ko. ajankohtaan asti.
– Myös yli 18-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan pidettävän suljettuna helmikuun loppuun. Poikkeuksena on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuva ammattilaisurheilu OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminta, Olympiakomitean tukiurheilijat ja OKM:n apurahaurheilijat. (Suomen Jääkiekkoliiton sarjalisenssisopimuksen alaisia sarjoja ovat miesten Liiga, Mestis ja Suomi-sarja.)
– Lasten ja nuorten harrastustoimintaa jatketaan normaalisti muiden turvallisuussuositusten turvin.
– Kaupungin omat kuntosalit sekä kaupungin erityisliikunnan ryhmät pysyvät suljettuina helmikuun loppuun.
– Kaupungin uimahallit, Aalto Alvari ja Wellamo, ovat suljettuna yleisöltä 28.2.2021 asti. Aalto Alvarissa ja Wellamossa alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta ja kilpaurheilijoiden harrastaminen jatkuvat aiemmin mainittujen sisäliikuntaa koskevien suositusten mukaisesti.
– Yleisölle avoimet luisteluvuorot on peruttu helmikuun loppuun asti. Yleisöltä suljettu harrastus- ja harjoittelutoiminta ulkojäillä jatkuu kaupungin harrastustoimintaa koskevien suositusten mukaisesti.
– Jyväskylän kaupungin kirjastot palvelevat rajoitetuin palveluin helmikuun loppuun. Varausten nouto, palautus, uutuusaineiston lainaus rajatusta kokoelmasta sekä asiakaskoneiden lyhytaikainen käyttö palvelevat normaalisti kirjastojen aukioloaikoina. Kokoelma- ja oleskelutilat ovat suljettuina ja kirjastoautot eivät liikennöi 28.2.2021 mennessä.
– Yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi tammi- ja helmikuun aikana. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.
– Seurakunnille suositellaan, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuu enintään 10 henkeä helmikuun loppuun asti.
– Vierailuja ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluissa, sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä sekä kaupunginsairaalassa jatketaan voimassa olevin suosituksin 28.2.2021 saakka.
– Lisäksi kaupunki suosittelee asukkailleen, että matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille vältetään toistaiseksi.

Maskisuositus laajenee THL:n maskisuosituksen mukaisesti alkamaan kuudesluokkalaisista.

Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. THL:n viime viikolla antaman ohjeen mukaisesti maskeja suositellaan nyt 12 vuotta täyttäneille. Käytännössä peruskouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6.–9. luokilla. (Mikäli kyseessä on 5.–6.-luokkalaisten yhdysryhmä, maskeja käyttävät opetuksen aikana myös 5.-luokkalaiset). Kouluilta jaetaan maskeja oppilaiden käyttöön, mutta myös omia maskeja saa käyttää. Suositus on voimassa lisäksi toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Perusopetuksessa kouluilta tulee koteihin viimeistään tiistaina Wilma-viesti, jossa ohjeistetaan tarkemmin maskien käyttöön koulussa liittyen.

Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja eikä turvavälejä voida muuten säilyttää. Maskeja tulee lisäksi käyttää joukkoliikenteessä sekä kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Kaupungin päätöksenteko etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti

Kaupunki antoi jo viime viikolla omalle henkilöstölleen toistaiseksi etätyösuosituksen, jonka jatkoa arvioidaan toukokuun loppuun mennessä. Tänään poikkeusolojen johtoryhmässä todettiin, että myös kaupungin päätöksenteko järjestetään etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti. Uusi valtuusto aloittaa toimintansa kesäkuussa 2021.

Jyväskylä Sinfonian ja kaupunginteatterin esityskauden avaaminen ratkaistaan 15.1.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi joulukuussa määräyksen, että yli 10 hengen yleisötilaisuuksia ei saa järjestää 17.1.2021 mennessä. Kaupunki odottaa saavansa kuluvalla viikolla tietoa siitä, jatketaanko määräystä. Määräyksen pohjalta kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu perjantaina 15.1.2021 ylimääräiseen kokoukseen ja päättää esimerkiksi Jyväskylän kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian yleisöesitysten jatkosta kevätkauden osalta.

Maskisuositus voimassa myös kaupungin henkilöstön osalta

Kaupungin työntekijöiden osalta maskien käyttö jatkuu toistaiseksi pakollisena sosiaali- ja terveyspalveluissa, ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa. Perusopetuksen henkilökunnan tulee myös käyttää toistaiseksi maskia tai visiiriä. Varhaiskasvatuksessa maskia tai visiiriä tulee käyttää niissä työtehtävissä, joissa liikutaan eri ryhmien välillä.

Kaikki Jyväskylän kaupungin voimassa olevat suositukset ja rajoitukset: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat