Jyväskylän terveydenhuollossa tehdyissä koronatesteissä on alkuviikon aikana saatu 26 positiivista tulosta. Eilen torstaina tuli tieto yhdestä uudesta positiivisesta näytteestä. Ilmoitettu tapaus liittyy aiempiin tartuntaketjuihin. Positiivisen testituloksen saanut henkilö on jo karanteenissa eikä uusia ole siten tarvinnut asettaa.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi tänään läpi sitä, onko syytä lisätä rajoitustoimenpiteitä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Ryhmä päätyi siihen, ettei uusia rajoitustoimenpiteitä oteta käyttöön. Arvio perustui nykyisten tartuntatapausten ja tartuntaketjujen yksityiskohtaiseen läpikäyntiin.

– Jyväskylässä uusia tartuntoja aiheuttaneet tartuntaketjut liittyvät edelleen muutamiin yksittäisiin työyhteisöihin ja ovat tarkasti kaupungin terveydenhuollon tiedossa. Laajojen karanteenien avulla on pyritty varmistamaan, etteivät tartunnat leviä työyhteisöjen ulkopuolelle. Tartuntaketjujen ulkopuolisten tartuntojen alkulähde on muissa kunnissa, joten Jyväskylän näkökulmasta vaikuttaa siltä, että karanteenitoimenpiteet on nyt kohdennettu oikein, kertoo poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja Timo Koivisto.

Jyväskylän tilannetta on arvioitu myös yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston edustajien kanssa. Yhteinen näkemys on se, että tartuntaketjujen alkulähteiden ollessa tiedossa ja laajojen karanteenien ollessa voimassa, ei yleisten tilojen sulkemisella nähdä saavutettavan sellaista hyötyä, jolla tartuntojen kehitykseen voitaisiin vaikuttaa.

– Merkittävämpi tekijä on nyt ihmisten oma käytös. Ehdoton edellytys uusien tartuntojen ehkäisemiselle on se, että lievissäkin sairastapauksissa pysytään kotona ja hakeudutaan testeihin. Terveenä liikuttaessa on syytä muistaa turvavälien pitäminen sekä hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen. Karanteenin aikana sekä näytteenotossa käynnin ja tuloksen saamisen välissä on ehdottomasti pysyttävä kotona ja vältettävä kontakteja oman kotitalouden ulkopuolisiin ihmisiin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertaa.

Kaupunki ei siten rajoita tapahtumien järjestämistä tai sulje julkisia tiloja vaan jatkaa toimintaa riskiryhmiä suojellen. Samalla kaupunki tiivistää edelleen vuoropuhelua tapahtumajärjestäjien kanssa tilaisuuksien turvallisuuden varmistamiseksi ja edellyttää tiukasti esimerkiksi turvavälien noudattamista laajoissa joukkotapahtumissa.

– Kaikki ohjeistukset käydään vielä läpi erilliset neuvottelut viikonlopun tapahtumajärjestäjien kanssa turvallisuuden varmistamiseksi, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä lupaa.

Asukkaiden käytöksessä havaittavissa muutosta oikeaan suuntaan

Vaikka tartuntojen määrä on Jyväskylässä kevääseen nähden nousussa, tilanne on kevääseen verrattuna hyvin erilainen. Keväällä testejä voitiin tehdä hyvin rajoitetulle joukolle ja lieväoireisia ei testattu käytännössä ollenkaan. Nyt positiivisen tartuntatuloksen saaneista merkittävä osa on ollut lieväoireisia tai jopa oireettomia.

– Jyväskylässä näyttää nyt siltä, että lieväoireisetkin asukkaat hakeutuvat ohjeiden mukaisesti nyt testiin ja siten positiivisia tuloksia saadaan varmasti kiinni kevättä paremmin. Joukkoliikenteessä näkee nyt selvästi enemmän maskeja ja myös katukuvassa maskeja on näkynyt aiempia päiviä enemmän, tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä toteaa.

Terveydenhuollon valmius hoitaa tilannetta on merkittävästi kevättä ja alkusyksyä parempi, sillä testijonot on saatu purettua ja näytteenoton kapasiteetti on saatu nostettua lähes 1300 näytteeseen/vuorokausi.

Tulosten saannissa ollutta viivettä puretaan nyt siten, että kaikki tartunnan saaneen kanssa suorassa kontaktissa olleet testataan yksityisillä terveysasemilla, jotta tulokset saadaan päivän tai kahden aikana.

Kaupunki suosittaa maskien käytön laajentamista, jos turvavälejä ei voida säilyttää

Kaupunki suosittaa, että jokainen asukas käyttää matalalla kynnyksellä maskien käytön tarvetta tilanteissa, joissa ei voi säilyttää turvavälejä muihin ihmisiin. Aiemman suosituksen mukaisesti maskeja tulee käyttää ainakin joukkoliikenteessä ja joukkotapahtumissa.

Jyväskylässä voimassa olevat rajoitukset asukkaiden suojelemiseksi:

– Kaupunki on 13.8.2020 suosittanut maskien käyttöä joukkoliikenteen lisäksi sellaisissa joukkotapahtumissa, joissa on vieraita useammasta kunnasta eikä turvavälejä voida tiloissa pitää.
– Kaupunki on rajoittanut 25.8. alkaen vierailuja ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden sisätiloissa. Tapaamiset järjestetään ulkoilmassa maskeja käyttäen.
– Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.
– Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja.
– Vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintamallia on muutettu ainakin syyskuun ajaksi.
– Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna vuoden loppuun asti.
– Suurien tapahtumajärjestäjien osalta on käyty 26.8.läpi tapahtumien turvallisuusmääräykset. Näitä ovat yli 50 hengen tapahtumissa edellytettävät 1–2 metrin turvavälit, mahdollisuus hyvään käsihygieniaan ja turvavälien säilyttäminen myös jonotustilanteissa.
– Tapahtumajärjestäjien kanssa on järjestetty infotilaisuuksia, joissa on käyty läpi ohjeistusta käytännön osalta.
– Koulumajoituksia voidaan järjestää, kunhan niissä huomioidaan eri seurojen majoitus omissa itsenäisissä tiloissaan. Aikuisilta kaupunki edellyttää majoitustiloissa 1,5 metrin turvavälien säilyttämistä myös nukkumistiloissa. Ruokailuissa tulee varmistaa, ettei sisätiloihin pääse muodostumaan ruuhkaa tai jonoja. Aikuisten kannattaa pitää sisätiloissa maskeja oman seuran majoitustilojen ulkopuolella liikuttaessa.

Tartuntatautilain mukaisesti päätökset rajoitustoimenpiteistä tehdään kaupungin toimesta

Tartuntatautilaki määrää, että rajoitustoimenpiteitä yhden kunnan alueella voivat tehdä kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri ja tilojen sulkemisen tai julkisten tapahtumia koskevien rajoitusten antamisen osalta Jyväskylän yksilöasiainjaosto. Päätökset ovat aina määräaikaisia ja niistä voidaan valittaa. Tartuntatautilaki määrää, että päätöksiä voidaan tehdä vain, jos niillä voidaan selkeästi ehkäistä tartuntataudin leviämistä.

Tartuntatilastojen ja Jyväskylässä ilmoitettujen tartuntojen väliset erot

Jyväskylän terveydenhuollossa otetuista näytteistä on saatu kuluneen viikon aikana 27 positiivista tulosta. Yhteensä kahden viikon aikana on saatu yli 30 positiivista tulosta. Heidän ympäriltään on asetettu karanteeniin yli 400 ihmistä.

Tilasto poikkeaa THL:n tilastoista, sillä usean positiivisen tartunnan kotipaikkakunta on ollut muualla kuin Jyväskylässä. THL:n tilastoon positiiviset tulokset kirjataan kotikuntien mukaan. Tartunnat on kuitenkin todettu Jyväskylässä ja siten karanteeniin asetetut asukkaat ovat Jyväskylän alueelta