Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui viime viikon päätteeksi kuulemaan terveydenhuollon arvion kaupungin tämän hetken koronatilanteesta. Kokouksessa todettiin, että Jyväskylän kaupunki on koronaepidemian osalta taudin kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Tilanteen rauhoittamiseksi kaupunki antoi joukon uusia suosituksia ja tarkisti voimassa olevat linjaukset ja rajoitukset kaupungin alueella.
Jyväskylässä todettiin viime viikolla perjantaihin mennessä 73 tartuntaa, joka on viikkotasolla tarkasteltuna ennätysmäärä. Lauantaina tartuntoja raportoitiin THL:n tilaston mukaan Jyväskylään yksi ja sunnuntaina ei yhtään. Karanteenissa on tällä hetkellä yli 1000 ihmistä. Viime viikon tartunnat ovat pääsääntöisesti seurausta viime viikonloppuna ilmenneestä laajasta tartuntaryppäästä ja siten suurin osa viime viikolla tartunnan saaneista on jo ollut karanteenissa. Lisäksi on ilmennyt jonkin verran uusia tartuntoja muun muassa nuorten ja harrastustoiminnan parissa.
Tartuttavuusluku laski Jyväskylässä loppuviikon myötä. Myönteistä on, että uusien tartuntojen alkuperästä pystytään edelleen selvittämään yli 85 prosenttia, eli hallitsematonta leviämistä ei Jyväskylässä ole.
THL:n määritelmän mukaan koronan kiihtymisvaiheessa tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on suuruusluokkaa 10-25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon seuranta-ajalla. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä. Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.
– Meillä Jyväskylässä ilmaantuvuusluku on määritelmää korkeampi, mutta tartuntaketjut ovat tiukasti vielä hanskassa. Myöskään sairaalahoidon tarve ei ole alueella ainakaan toistaiseksi lähtenyt nousemaan, Jyväskylän vastaava lääkäri Johanna Tuukkanen tiivistää.
Vaikka edellä mainituilla mittareilla kaupungin voisi arvioida olevan jo kiihtymisvaiheessa, tarkastelussa pitää huomioida koko kahden viikon tarkastelujakson tilanne. Ilman viime viikonlopun laajaa tartuntarypästä, tartuntamäärät olisivat Jyväskylässä edelleen laskusuunnassa. Näin kaupunki arvioi tartuntatilanteen kokonaisuudessaan olevan edelleen perustasolla, mutta lähellä siirtymistä kiihtymisvaiheeseen.
– Asukkaiden ja Jyväskylässä vierailevien on tässä kohdassa syytä ottaa erittäin vakavasti ohjeet turvavälien noudattamisesta, hyvästä käsihygieniasta ja kasvomaskien käytöstä. Jyväskylän tilannetta ei saada palautettua perustasolle muutoin, kuin vähentämällä lähikontakteja toistemme kanssa. Nyt annettavat suositukset kannustavat ja tukevat valintojen tekemisessä. Toivomme, että jokainen jaksaa noudattaa suosituksia ja käyttää seuraavien viikkojen ajan jatkuvaa harkintaa siinä, miten itse voi vähentää kontaktejaan ilman, että joudumme asettamaan tiukkoja rajoituksia ja sulkemaan esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia, ylilääkäri Johanna Tuukkanen tiivistää.

Kaupunki kävi läpi valtioneuvoston eilen antamat alueelliset suositukset koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Kaupunki arvioi toimenpiteet suhteessa tartuntatilanteeseen. Koska kiihtymisvaihe on Jyväskylässä hyvin lähellä, se antoi jo etupainotteisesti seuraavat liittyvät suositukset asukkailleen ja eri toimijoille koronatartuntojen saamiseksi hallintaan.
Kaupungin antamien suositusten toimivalta perustuu tartuntatautilain 9 §:n, jossa määrätään tartuntatautien torjuntatyössä kunnassa. Lain mukaan kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin on otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.
Suositukset eivät ole velvoittavia, vaan niiden noudattamisesta päättää jokainen asukas ja toimija itse. Suositukset antavat kuitenkin selkeää ohjeistusta siitä, miten nykytilanteessa kannattaa toimia itsensä ja muiden suojaamiseksi.

Suositukset tulevat voimaan välittömästi.
1. Jyväskylän kaupunki suosittelee, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä lokakuun aikana Jyväskylässä. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
2. Kaupunki suosittelee, että kaikissa yleisötilaisuuksissa osallistujamäärästä riippumatta edellytetään, että niissä voidaan säilyttää turvavälit, huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä välttää jonoja ja ruuhkien syntymistä. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärän suositellaan olevan sisätiloissa puolet normaalista paikkamäärästä.
3. Kaikenikäisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan järjestettäväksi siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Kaupunki suosittelee, että harrastuksiin tullessa muistetaan turvavälit, pidetään välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa.
4. Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi kaupungin omia tiloja tai valtion omistuksessa olevia tiloja.
5. Hallitus suositteli, että etätöitä jatketaan vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kaupungin omien työntekijöiden osalta vastaava suositus on jo annettu ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Kaupunki tarkentaa ohjetta kuitenkin tästä eteenpäin siten, että kaikissa tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista, se on ensisijainen vaihtoehto ja työpaikalle tullaan vain välttämättömästä syystä.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset Jyväskylässä.
1. Jyväskylässä on edelleen käytössä laaja maskisuositus, joka koskee kaikkia julkisia tiloja sekä niin sisä- kuin ulkotiloissa olevia tapahtumia.
2. Ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden vierailut järjestetään ensisijaisesti ulkoilmassa maskeja käyttäen tai sisätiloissa poikkeusjärjestelyin turvalliset olosuhteet varmistaen.
3. Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.
4. Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja.
5. Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin lokakuun ajan.
6. Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna vuoden loppuun asti.
7. Liikuntapalvelut on supistanut koronaviruksen riskiryhmäläisten palveluja, jos niissä ei voida täysin turvata THL:n ohjeiden toteutumista. Tauolla ovat senioreille suunnatut kuntopiiriryhmät, jotka toteutetaan kuntosaleilla. Myös eri kaupunginosista kulkevien maksuttomien uimahallikuljetusten käynnistämistä on päätetty siirtää m