VIRANOMAISTIEDOTE: Jyväskylän kaupungin palvelut yli 70-vuotiaille koronan kotikaranteenin aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö tarkensi tänään ohjeitaan kunnille yli 70-vuotiaiden palveluiden osalta. Jyväskylän kaupungilla edellytetyt toimenpiteet on jo tehty. Puhelinneuvontaa laajennetaan maanantaista lähtien palvelemaan ikääntyneitä kello 18.00 asti.

Yli 70-vuotiaiden tulee pysyä karanteeninomaisissa olosuhteissa
Jyväskylän kaupunki suosittaa hallituksen ohjeen mukaisesti yli 70-vuotiaita pysymään kotonaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa ja välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin. Karanteeninomaisissa olosuhteissa saa kuitenkin ulkoilla. Myös terveyspalveluissa saa asioida ja hätätapauksissa ikääntynyt voi käydä myös apteekki- ja kauppapalveluissa, kunhan välttää ruuhka-aikoja, tarpeetonta kontaktia muihin ihmisiin sekä huolehtii itsensä suojaamisesta mm. hyvällä käsihygienialla.

Ikääntyneiden päivittäiset kauppa- ja apteekkipalvelut tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti läheisten avulla tai hyödyntämällä kauppojen tai apteekin kotiin tuotavia palveluita. Läheisten, jotka hoitavat esimerkiksi kauppa-apua ikääntyneen kotiin, pitää olla flunssattomia ja huolehtia siitä, että he eivät aiheuta ikääntyneelle riskiä tartunnasta. Kontaktia voi välttää mm. jättämällä ostokset sovitusti oven ulkopuolelle.

Kaupungin palvelunumero laajentaa aukioloaikojaan
Jos ikääntynyt ei saa muuten apua ruokapalveluiden hoitamiseen, Jyväskylän kaupunki on varautunut auttamaan yli 70-vuotiaita ruokapalvelun järjestämiseksi. Kaupunki on jo perustanut keskitetyn numeron, jonka kautta pyyntöjä voi tehdä. Kaupungin kautta hoidettava kauppapalvelu laskutetaan asiakkailta ja heidän kanssaan sovitaan, miten laskutus hoidetaan. Toimeentulo ole este palveluiden saamiseksi. Neuvontanumerossa arvioidaan aina laajasti se tarve, miten asukasta voidaan parhaiten auttaa.

Kaupunki suosittaa lisäksi, että ikääntyneet pyytäisivät apua ennemmin kaupungilta, kuin luovuttaisivat rahojaan tai omia pankkikortteja esimerkiksi ovella apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille.

Kaupunki opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa maanantaista lähtien laajennetulla palveluajalla arkisin kello 8-18 numerossa 014 266 0550. Toive on, että puhelut hoidetaan mahdollisuuksien mukaan arkipäivinä. Muina aikoina asukkaat saavat apua sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.

Ikääntyneiden terveysneuvonta muiden asukkaiden tapaan terveyspalveluiden koronanumerossa

Terveyspalveluiden käytöstä tulee paljon kysymyksiä. Ikääntynyt voi kuitenkin karanteeninomaisten olosuhteiden aikana käydä normaalisti esimerkiksi hoitoon liittyvissä laboratoriokokeissa, lääkärillä tai hoitajalla sekä esimerkiksi haavahoidossa terveysasemalla. Terveysasemille varatut ajat ovat voimassa, ellei terveyspalveluista soiteta yli 70-vuotiaalle ja ilmoiteta perumisesta. Erillisiä varmisteluja ei varattujen aikojen osalta tarvitse siten tehdä vaan terveyspalvelut ovat tarvittaessa yhteydessä asukkaisiin.

– Jos ikääntynyt on huolestunut terveyteensä liittyvistä asioista, neuvontaa ja hoidontarpeen arviointia korona-asioissa tehdään Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden osalta terveysasemien keskitetyssä puhelinneuvonnassa numerossa 014 266 0133. Numerosta vastataan arkisin ma-pe klo 8–16.

– Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.

Ikääntyneiden asumisyksiköissä ei sallita vierailuja
Jyväskylän kaupunki ei salli ulkopuolisten vierailuja ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien asumisyksiköihin. Poikkeuksena voi olla tilanteet, joissa asumispalveluyksikössä asuva omainen on saattohoidossa. Poikkeuksellisista vierailuista sovitaan aina yksikön esimiehen ja omaisten kesken. Pääsääntö kuitenkin on, että vierailuja ei asumisyksiköissä sallita.