Jyväskylän kaupunki rauhoittelee yli 70-vuotiaita hallituksen eilen antaman suosituksen vaikutuksista ja lupaa tarvittaessa apua koteihin.

Maan hallitus antoi 16.3. toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeella halutaan suojella riskiryhmään kuuluvia ikääntyneitä mahdolliselta tartunnalta. Maailmalta saadut seurantatiedot osoittavat, että koronavirus on erityisen haastava ikääntyneellä väestöllä.

Mitä toimintaohje tarkoittaa?

Karanteenia vastaavat olosuhteet tarkoittavat käytännössä pitkälti pysymistä kotioloissa. Kyseessä on toimintaohje, joka ennen kaikkea suosittaa välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat.
Karanteeniomaisissakin olosuhteissa voi ulkoilla normaalisti, mutta välimatkaa vastaantulijoihin kannattaa pitää. Kaupassa ja apteekkipalveluissa ei suositella asioimaan ainakaan ruuhka-aikoina. Täydellistä kieltoa kaupassa asioimiseen ei kuitenkaan ole.

Ruokaa ja apteekkipalveluita voi myös tilata suoraan kotiin ja ennen kaikkea kannattaa pyytää läheisiä auttamaan niiden hoitamisessa.
– Jos kontakteja muihin ihmisiin haluaa välttää, niin ruokakassit voi aina pyytää jättämään oven ulkopuolelle. Jos asioi itse suosituksesta huolimatta kaupassa tai apteekissa, niin kannattaa välttää ruuhka-aikoja, muistaa ehdottomasti hyvän käsihygienia ja pitää välimatkaa kaupassa asioiviin ihmisiin, palvelujohtaja Maarit Raappana muistuttaa.
Viime kädessä apua saa Jyväskylän kaupungilta.
Jos ikääntynyt ei saa muuten apua ruokapalveluiden hoitamiseen, Jyväskylän kaupunki on varautunut auttamaan yli 70-vuotiaita ruokapalvelun järjestämiseksi. Kaupunki on jo perustanut keskitetyn numeron, jonka kautta pyyntöjä voi tehdä.
– Ruokapalvelut ovat asiakkaalle maksullisia, ja asiakaskohtaisesti sovitaan miten laskutus hoidetaan. Toimeentulo ei kuitenkaan ole este palveluiden saamiseksi. Samassa numerossa arvioidaan aina laajasti se tarve, miten asukasta voidaan parhaiten auttaa, Maarit Raappana kuvaa.

Kaupunki voi tarjota ikääntyneille kotiin esimerkiksi kylmäaterioita kotiin kuljetettuna aterioina.
– Kauppaostoksien tekemisessä hyödynnämme vapaaehtoisia, seurakuntaa tai mahdollisesti kaupungilla kiinni menevien palveluiden henkilökuntaa, Raappana kuvaa.
Kaupunki suosittaa lisäksi, että ikääntyneet pyytäisivät apua ennemmin kaupungilta, kuin luovuttaisivat rahojaan tai omia pankkikortteja esimerkiksi ovella apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille.
– Meidän kauttamme varmistetaan, että asiointipalveluissa auttaa kaupungin tunnistama luotettava vapaaehtoinen, Raappana muistuttaa.

Kaupunki opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa arkisin kello 8-16 numerossa 014 266 0550. Toive on, että puhelut hoidetaan mahdollisuuksien mukaan arkipäivinä. Muina aikoina Jyväskylän ja Hankasalmen asukkaat saavat apua myös sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.

Terveyspalvelut ikääntyneille toimivat myös suosituksen aikana.
Yli 70-vuotiaat voivat käyttää suosituksen aikaan välttämättömiä terveyspalveluita. Näin ollen esimerkiksi laboratoriokokeissa tai jo varatuilla vastaanottoajoilla saa käydä. Käynneillä kannattaa muistaa hyvä käsihygienia ja pitää välimatkaa muihin potilaisiin. Kaupungilta ollaan yhteydessä asiakkaisiin, jos jokin varattu vastaanottoaika perutaan.

Jos ikääntynyt on huolestunut terveyteensä liittyvistä asioista, neuvontaa ja hoidontarpeen arviointia korona-asioissa tehdään Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden osalta terveysasemien keskitetyssä puhelinneuvonnassa numerossa 014 266 0133.
Numerosta vastataan arkisin ma-pe klo 8–16. Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.