Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi maanantaina läpi koronatilannetta ja siihen liittyviä suosituksia kaupungin siirryttyä viime viikolla koronan kiihtymisvaiheeseen.

Opetus käynnistyy Jyväskylässä lähiopetuksena sekä perusopetuksen että toisen asteen ja korkeakoulujen osalta. Toisella asteella ja korkeakouluissa tehdään itsenäiset päätökset opetuksen toteuttamiseen liittyvistä käytännöistä omien koronasuunnitelmien mukaisesti.

Kaupunki jatkaa voimassa olevaa maskisuositusta yli 12-vuotiaiden osalta kaikissa julkisissa tiloissa sekä joukkoliikenteessä. Kouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Kaupungin omassa toiminnassa perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan edellytetään käyttävän työpaikalla visiirejä tai maskeja.
Mikäli vanhemmat saattavat lapsiaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, heidän tulee käyttää maskeja. Sisätiloihin ei voi jäädä oleskelemaan, vaan lapsi ainoastaan saatetaan tiloihin, jonka jälkeen huoltajaa pyydetään poistumaan ruuhkien välttämiseksi. Ohjeet ovat samat kuin viime talvena ja keväänä ja ne ovat voimassa vuoden loppuun asti
Opetus ja ruokailut järjestetään perusopetuksessa viime talven tapaan siten, että ryhmien välinen liikkuminen minimoidaan. Varhaiskasvatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään.
Syksyn aikana ei järjestetä koulujen välisiä tapahtumia, joissa oppilasryhmät sekoittuvat tai ovat laajasti kontaktissa toisiinsa. Myöskään retkiä tai leirikouluja ei perusopetuksessa syksyllä järjestetä. Perusteena on se, että lapsilla ja nuorilla ei ole vielä rokotusten tuomaa suojaa ja siten virus voi levitä ryhmien välillä nopeasti. Opetuksen järjestelyillä halutaan varmistaa se, että perusopetus ja vapaa-ajalla tapahtuva harrastaminen voivat jatkua mahdollisimman normaalisti lasten ja nuorten osalta.
Kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteiset fyysiset kokoontumiset ja koulutuspäivät esim. koulun aloitukseen liittyen sekä myöhemmin pidettävät vanhempainillat toteutetaan joko pienryhmissä tai etätapaamisina. Pienryhmätapaamisissa tulee noudattaa 2 metrin turvaväliä ja niissä käytetään lisäksi maskeja. Linjaus on voimassa vuoden loppuun.

Aikuisten ja lasten harrastustoiminta avautuu hygieniaohjeita ja turvavälejä noudattaen.
Harrastustoiminnassa kaupunki tarkastelee omien harrastustilojensa osallistujamääriä siten, että niissä voidaan noudattaa voimassa olevaa tartuntatautilain 58 c § mukaisia ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että syksyn harrastustoiminta avataan kaikille ikäryhmille, mutta niiden osallistujamäärää voidaan rajoittaa käytössä olevan tilan mukaan. Linjaus koskee sekä liikuntapaikkoja että esimerkiksi kansalaisopiston toimintaa. Liikuntapaikkojen mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen kaupungin liikuntapalveluiden toimesta.
Kaupunki muistuttaa myös yksityisiä toimijoita siitä, että tartuntatautilain 58 c § on tällä hetkellä velvoittava ja sen mukaisesti harrastustoiminnassa on varmistettava hyvä käsihygienia ja tosiasiallinen mahdollisuus pitää etäisyyksiä muihin osallistujiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa käytetään laajasti maskeja.
Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta sekä ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta avataan kaupungin tiloissa elokuun aikana. Toiminta avataan poikkeusjärjestelyin, jotta turvavälit voidaan tiloissa säilyttää. Ikääntyneiden päivätoiminta avataan yksikkö kerrallaan ja niiden avautumisesta tullaan tiedottamaan asiakkaita erikseen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnalla on voimassa maskipakko ja taukokäytäntöjä koskevan ohjeet pidetään voimassa siten, että ruoka- ja kahvitauoilla voidaan välttää henkilökunnan mahdollinen altistuminen tartunnoille. Linjaus on voimassa, vaikka henkilökunta on saanut jo 2 rokotetta. Perusteluna on alustava näyttö siitä, että myös rokotettu henkilö voi kantaa ja levittää virusta rokottamattomille asiakkaille.
Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluista muistutetaan, että laaja maskisuositus koskee myös asiakkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 12-vuotiaiden asiakkaiden on suositeltavaa käyttää maskeja kaupungin yksiköissä vierailtaessa sekä asiakas- ja vastaanottokäynneillä.

Oman henkilökunnan etätyösuositus jatkuu – työhyvinvointiin liittyviä tapaamisia vain ulkotiloissa ja turvavälein.
Kaupunki jatkaa etätyösuositusta oman henkilökunnan osalta vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa etätöiden tekeminen on mahdollista. Etätyön tekemisestä sovitaan aina esimiehen kanssa. Lähitöissä voidaan olla, jos se tukee työntekijän jaksamista ja työtehtävien hoitamista. Mikäli lähitöitä tehdään, yhteisissä tiloissa liikuttaessa tulee käyttää maskeja ja taukotiloissa tulee käydä porrastetusti turvavälejä noudattaen.
Työhyvinvointiin liittyviä tapaamisia ja -koulutuksia suositellaan järjestettävän ulkotiloissa ja turvavälejä noudattaen pienryhmissä.

Kaupunki ei suosittele matkustamista leviämisvaiheen alueelle. Tämä koskee sekä oman henkilökunnan työmatkustamista, mutta myös muiden asukkaiden toivotaan välttämään turhaa matkustamista leviämisvaiheessa oleville alueille.
Myös toimielinten kokoukset tullaan järjestämään tulevan syksyn ajan pääsääntöisesti etäkokouksina. Mikäli lähikokouksia järjestetään perustelluista syistä, niissä tulee noudattaa 2 metrin turvaväliä ja käyttää maskeja.

Teatterin ja Sinfonian yleisöesitykset käynnistyvät syksyllä Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia koskevia määräyksiä noudattaen. Jyväskylän kaupungin museot, kirjastot ja kansalaisopisto palvelevat asiakkaita normaalisti hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä noudattaen.
Muissa Jyväskylässä järjestettävissä yleisötapahtumissa tulee noudattaa Aluehallintoviraston kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. Samoja ohjeita suositellaan noudatettavan myös yksityistilaisuuksissa.
Kaupunki myöntää tiloja normaalisti tapahtumajärjestäjien käyttöön sekä jatkaa myös omien tapahtumien, kuten Valon Kaupunki -tapahtuman suunnittelua normaalisti Aluehallintoviraston voimassa olevat määräykset huomioiden.

Rokotukset vetävät hyvin – rokotteita ei ole jäänyt Jyväskylässä käyttämättä.
Kaupungille on tullut paljon kysymyksiä siitä, voidaanko nykyistä rokotusväliä lyhentää 2. rokotteen osalta. Kaupunki ei voi yksin linjata asiaa, vaan asiaa tullaan käsittelemään sairaanhoitopiirin vetämässä maakunnallisessa rokotusryhmässä tulevien viikkojen aikana ja järjestelyistä tiedotetaan tämän jälkeen erikseen.
Suurin osa kaupungille saatavista rokotteista menee tällä hetkellä 2. rokoteannosten antamiseen. Kaupungilla ei ole jäänyt ”ylimääräisiä” rokotteita, vaan kaikki varattavissa oleva ajat on varattu ensimmäisten rokotteiden saamiseksi. Rokotustahti on kaupungilla hyvä ja etenee suunnitellusti kaikkien ikäryhmien osalta. Kaupungilla on kuitenkin käynnissä suunnittelu siitä, missä tapauksessa rokotusvälejä on mahdollista lyhentää, miten yläkouluikäisten rokotukset toteutetaan mahdollisen asetuksen tullessa voimaan ja miten ajanvaraukseton rokotuspiste voidaan avata. Muutoksista tiedotetaan erikseen laajasti, mikäli muutoksia rokotuskäytäntöihin tulee.

Tartuntamäärät kasvavat edelleen – sairaalahoidon tarve vakaa.
Viime viikolla Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla ilmeni 84 koronatartuntaa, kun aiemmalla viikolla niitä oli 74. Koronanäytteitä otettiin 2409 kappaletta, ja positiivisten näytteiden osuus testatuista oli 3,5 prosenttia. Taudin ilmaantuvuusluku on viimeksi kuluneen 14 vuorokauden ajalta 121 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Sairaalahoidon tarve ei ole alueella kasvanut.

Rajoitukset ja suositukset löytyvät kaupungin verkkosivuilta.
Jyväskylä seuraa tartuntatilannetta jälleen viikkotasolla poikkeusolojen johtoryhmässä. Suosituksiin ja rajoituksiin tehdään muutoksia tautitilanteen mukaan ja valtakunnallisen ohjeistuksen tarkentuessa. Muutoksista tiedotetaan aina erikseen.
Jyväskylässä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat