Tarkennuksia ruokapalveluihin

JHL:n poliittisen lakon 22.-23.10.2018 johdosta Jyväskylän kaupungin ruokapalveluissa ja liikuntapalveluissa on merkittäviä muutoksia ja sulkuja lakkopäivinä. Lakon seurauksena muutoksia voi aiheutua myös muihin palveluihin. Jyväskylän kaupungin osalta lakon kohteena olevat toiminnot (ruokapalvelut ja liikuntapalvelut) on määritellyt JHL.

Jyväskylän kaupunki on saanut runsaasti palautetta lakkoon liittyen. Kaupunki ei ole lakon osapuoli. JHL on valinnut kohteeksi Jyväskylässä ruokapalvelut ja liikuntapalvelut. Muistakin ammattijärjestöistä tuetaan JHL:n poliittista lakkoa. Tämän seurauksena esimerkiksi Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus –ruokapalvelussa on lakkopäivinä töissä lasten ja nuorten ruokailun järjestämisessä vain noin 10 henkilöä, jotka keskittyvät hätäruokailun järjestämiseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköissä.

Muu työssä oleva Kylän Kattauksen henkilökunta huolehtii JHL:n poikkeusluvalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärivuorokautisten aterioiden saatavuudesta.

Normaalisti Kylän Kattaus tuottaa arkipäivisin lasten ja nuorten palveluissa noin 19.000 lounasta (= 73 % Kylän Kattauksen kokonaislounasmäärästä).

Jyväskylän kaupunki on saanut paljon tarjouksia ja ehdotuksia vapaaehtoisvoimin toteutettavasta ruokapalvelusta lakkopäivinä erityisesti kouluissa. Kaupunki arvostaa yhteistyötarjouksia ja auttavaista suhtautumista erityisjärjestelyihin.

Jyväskylän kaupunki ei voi kuitenkaan käyttää tässä lakkotilanteessa vapaaehtoisia ruokapalvelujen järjestämisessä mm. elintarvikelainsäädännön, hygieniavaatimusten ja lasten erityisruokavalioiden turvallisuuden vuoksi ja siksi, että ruokapalvelulla ei ole henkilökuntaa koordinoimaan vapaaehtoisia.

Kahden päivän erityisjärjestelyt ruokailussa eivät edellytä esimerkiksi vastaavia järjestelyjä kuin vakavampi poikkeustilanne. Nyt on kyse normaaliolojen lyhytaikaisesta häiriötilanteesta.

Jyväskylän kaupunki tiedostaa lainsäädännön velvoittavuuden maksuttomista aterioista. Kaupunki tekee parhaansa ruokapalvelujen järjestämiseksi ja esimerkiksi pyrkii turvaamaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksessa olevien pienimpien lasten hätäruokailun. Hätäruokailua järjestetään myös perusopetuksen yksiköissä. Hätäruokailu ei korvaa ateriaa, vaan täydentää tarvittaessa kotoa tuotuja eväitä. Hätäruokailua ei riitä kaikille eikä se huomioi erityisruokavalioita.

Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuuksia korvata varhaiskasvatusmaksujen hyvitystä saamatta jääneiden aterioiden osalta. Kaupunki selvittää myös hyvitystä perusopetuksessa saamatta jääneiden aterioiden osalta. Näihin korvausasioihin palataan tuonnempana.

Mikäli JHL:n lakko peruuntuisi viikonlopun aikana, ruokapalvelu ei normalisoidu maanantaiksi. Joten ohjeistus eväsruokailusta ym. on edelleen voimassa.

Perusopetuksen kouluissa toimitaan lakkopäivinä tavanomaisen työnjärjestyksen  ja olemassa olevien järjestyssääntöjen mukaisesti. Poikkeuksia on uimaopetuksen ja liikunnanopetuksen järjestelyjen suhteen koulukohtaisesti. Näistä on tiedotettu kouluille erikseen.

Päiväkodeissa ja kerhoissa sekä kouluissa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa (Jälkkäri ja Vertti) ei pystytä toteuttamaan ateriapalveluja täysipainoisesti. Tästä johtuen lasten huoltajia pyydetään varautumaan huoneen lämmössä säilyvin eväin tai muilla järjestelyillä, joilla turvataan ravinnonsaanti päivän aikana.

Lisäksi Kylän Kattaus pyrkii täydentämään kotoa tuotuja eväitä mahdollisuuksien mukaan.

Kylän Kattaus ei pysty toimittamaan erityisruokavalioita päiväkoteihin eikä kouluihin lakkopäivinä. Huoltajat ovat saaneet tarkemmat ohjeet ruokailuun liittyen Daisy- ja Wilma-viesteissä torstaina 18.10.

Ruokapalvelut sosiaali- ja terveyspalveluissa

Työlupa lakon piirissä olevalle henkilöstölle saadaan ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin laitoksiin, kuten keskussairaala, terveyskeskussairaalat ja palvelutalot. Myös kotiin kuljetettavat ateriat valmistetaan normaalisti.

Ruokapalvelu toimii lakkopäivinä seuraavin rajoituksin: Kylän Kattaus ei järjestä henkilöstöruokailua. Päiväkeskuksiin ei toimiteta Kylän Kattauksen ruokaa lakkopäivinä, mutta perusturvan henkilökunta valmistaa mahdollisuuksien mukaan ruokaa asiakkaiden kanssa.

Seuraaviin sosiaali- ja terveyspalveluiden työtoimintoihin ei ole ruokatoimituksia: Norolan Retro, Passelin toimintakeskus, Päivätupa, Kätevän työvalmennus, Kortetupa, Vaajaharjun toimintakeskus ja Toimintakeskus Impro.

Liikuntapaikat pääosin suljettu lakkopäivinä 22.-23.10.

Jyväskylän kaupungin liikuntapaikat ovat suljettuina tai toimivat rajoitetuilla aukioloajoilla lakkopäivien aikana. Tarkempi listaus alla. Muutamassa liikuntapaikassa on rajoitetut auki-oloajat. Lisäksi palveluissa voi esiintyä muutoksia mm. kunnossapidossa (esim. liikuntapuistot).

Liikuntapalvelu myös muissa toimipisteissä on peruttu lakkopäivinä, esim. liikuntaneuvonta terveysasemalla. Uimahallikuljetukset sekä liikuntapaikkojen harjoitusvuorot on peruttu lakkopäiviltä.

Liikuntainfo palvelee puhelimitse numerossa 014 266 4257 (ma-ti klo 8-16) ja sähköpostilla liikunta.info@jkl.fi myös lakkopäivinä.