Maanmittauslaitokselta kerrotaan, että Unescon maailmanperintökohteeseen Petäjävedelle suunnitellaan maailmanperintökeskusta. Keskuksessa esitellään kahta keskisuomalaista maailmanperintökohdetta, jotka ovat Petäjäveden vanha kirkko ja Struven ketju. Struven ketjun mittauspiste sijaitsee Korpilahdella, Oravivuorella.

Näkymä Struven ketjun mittauspisteeltä, joka sijaitsee Korpilahden Oravivuorella Keski-Suomessa. Kesällä 2020 tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Struven ketju pääsi Unescon maailmanperintölistalle.
Struven kolmiomittausketjusta vastaava Maanmittauslaitos on mukana hankkeessa. Keski-Suomen maailmanperintökeskus on Struven ketjun kannalta merkittävä.
– Struven ketjun kuusi suomalaista mittauspistettä saavat ensimmäistä kertaa paikan, jossa tämä tieteellis-tekninen maailmanperintökohde on jatkuvasti esillä, maailmanperintökoordinaattori Pirkko Yliselä kertoo.
Ensi kesänä pilotoidaan digitaalista maailmanperintökohteiden opastussuunnitelmaa ja näyttelyä. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilotoinnilla halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta, kehittää kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyötä.
– Maanmittauslaitos on sitoutunut yhteistyöhön ja antaa projektille sen tarvitsemat resurssit, Yliselä jatkaa.
Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2022
Museovirasto on myöntänyt hankkeelle 45 000 euroa vuodelle 2021. Pilottiprojektia rahoittavat Museoviraston lisäksi Maanmittauslaitos, Petäjäveden kunta, seurakunta ja vanhan kirkon säätiö. Lisäksi Kirkkohallitukselta haetaan pilotoinnille tukea.