Keski-Suomi sai 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomelle 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin. Rahoituksen myötä suurin osa Keski-Suomen asukkaista voi valita itseään hoitavan julkisen tai yksityisen hammashoitolan jo vuoden 2019 aikana. Pilotin aloittaminen edellyttää sitä, että maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lakipaketti hyväksytään eduskunnassa.

Pilotilla tehdään näkyväksi se, miten paljon ihmisillä on halukkuutta siirtyä käyttämään yksityisiä hammashoitolapalveluita sekä miten paljon valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotantoa syntyy eri puolille maakuntaa. Keski-Suomessa oletetaan, että palveluiden parempi saatavuus tuo esille myös suunterveydenhuollossa tällä hetkellä olevan niin sanotun piilokysynnän.

– Ihmiset eivät ole päässeet julkiseen hammashoitoon riittävän nopeasti, joten he eivät ole hakeutuneet palveluihin välttämättä lainkaan. Toisaalta merkittävä osa asukkaista käyttää jo nyt omalla kustannuksellaan yksityisiä hammashoitolapalveluita. Valinnanvapaus mahdollistaa sen, että jatkossa palvelut saa julkisen rahoituksen turvin. Yksi tavoitteemme on tehdä valtakunnallisesti näkyväksi, millainen hintalappu valinnanvapaudelle suun terveydenhuollossa todellisuudessa syntyy, jotta muut maakunnat osaavat tähän varautua omassa valmistelussaan,  maakunnan palvelutuotannon valmistelusta vastaava Kati Kallimo kertoo.