Keski-Suomen pelastuslaitos kieltää alueellaan kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotuksen. Keski-Suomen pelastuslaitokselta sanotaan, että huomiota pitää kiinnittää myös sellaiseen toimintaan, josta voi aiheutua kipinöitä, kuten esimerkiksi metsätöistä. Tällöin toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu metsäpalon vaaraa.

Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota, sen sijaan maapohjasta eristettyjä grillejä ja tulisijoja ei katsota avotuleksi.Tällä hetkellä metsät ovat niin kuivia, että suuren metsäpalon todennäköisyys on erittäin suuri.