Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Jyväskylään uusia kokoontumisrajoituksia, jotka astuvat voimaan ylihuomenna. Jyväskylän todettiin siirtyneen koronan leviämisvaiheeseen viime viikolla.
Yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa olevien ihmisten on tosiallisesti pystyttävä välttämään lähikontaktit. Määräys koskee muun muassa kuntia, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yksityisiä yhteisöjä, seurakuntia ja niin edelleen. Määräys koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan oleskeluun, rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.
Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.
Määräystä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.
Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.
Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.
Jos tilaisuus järjestetään sellaisessa asiakas- tai toimitilassa, jota koskee tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen määräys lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä, on järjestäjän noudatettava sekä kokoontumisrajoituksia että turvavälimääräystä.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on hybridistrategian mukaisessa epidemian kiihtymisvaiheessa. Keski-Suomen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi kokouksessaan 9.8.2021, että Jyväskylän kaupunki on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. THL:n tietojen mukaan kahden viikon jaksolla 26.7.-8.8.2021 uusia tartuntoja on löydetty Jyväskylässä 218, Äänekoskella 40, Laukaassa 10 ja Muuramessa 8. Muissa sairaanhoitopiirin kunnissa on esiintynyt yksittäisiä tartuntoja.
Sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuus on 121 tapausta 100 000 henkilöä kohden viimeisen kahden viikon aikana (tilanne 9.8.2021), ja noin 5 % testinäytteistä on ollut positiivisia. Altistustieto on saatu noin 65 %:ssa tapauksista. Isossa osassa todetuista tartunnoista on jäljitettäessä todettu yhteys erilaisiin juhliin, suuriin yleisötapahtumiin, ravintoloihin ja baareihin. Noin kolmasosa tartunnoista on saatu perhepiiristä. Nuoremmat ikäryhmät ovat yliedustettuina tartunnan saaneissa, ja noin 50 %:ssa tapauksista tartunnan saaneella ei ole ollut lainkaan rokotesuojaa. Myös yhden rokoteannoksen saaneita on ollut huomattavassa määrin tartunnan saaneiden joukossa.
-Aluehallintoviraston määräykset Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kuntien alueille perustuvat tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon koronaviruksen alueellisista vaikutuksista kansanterveyteen. Päätöksissä otetaan huomioon sairaanhoitopiirin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemuksen lisäksi myös alueellisten viranomaisten näkemykset sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama ohjaus rajoitustoimien tarpeellisuudesta. Terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi rajoituksilla halutaan turvata myös koulujen alkua ja erityisesti perusopetuksen toteuttamista lähiopetuksena. Rajoitukset ovat voimassa 13.8.–9.9.2021, tiedotteessa todetaan.