Jyväskylän kaupunki on valmistellut toimenpidelistauksen koronatilanteen pahenemisen varalle – tartuntamäärät jatkavat kasvuaan.

Jyväskylän koronatilanne on heikentynyt kuluneen kolmen viikon aikana. Viime viikolla Jyväskylän näytteenotossa havaittiin jälleen ennätysmäärä positiivisia tuloksia. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntojen ilmaantuvuus on ollut yhteensä 37,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Kuluva viikko on lähtenyt vielä vauhdikkaammin käyntiin. Eilen Jyväskylän terveydenhuollossa otetuista näytteistä saatiin 14 positiivista tulosta ja tänään positiivisia tuloksia on ilmoitettu jo 6. Eniten tartuntoja on ollut nuorissa aikuisissa sekä työikäisissä. Positiivista on se, että noin 80 prosenttia tartuntojen alkuperästä on terveydenhuollon tiedossa, joten tartunnat eivät vielä leviä Jyväskylässä hallitsemattomasti. Tilannetta seurataan kuitenkin tiiviisti kaupungin johdossa.

Jyväskylän kaupunki on valmistellut toimenpidelistauksen, joka otetaan käyttöön, mikäli koronatartuntojen alkuperää ei voida enää jäljittää ja tartunnat lähtevät leviämään asukkaiden keskuudessa hallitsemattomasti. Toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön vapaamuotoisessa järjestyksessä riippuen siitä, missä ikäryhmässä tai palvelussa tartunnat leviävät.

– Toimenpiteitä ei missään nimessä haluta joutua käyttämään, mutta valmius on olemassa, jos tilanne huononee. Suurin tekijä tartuntojen ehkäisemisessä on oma toimintamme. Vaikka meitä jokaista varmasti jo koronaväsymys painaa, olisi tärkeää, että mietittäisiin omia tekemisiä, että arki voisi jatkua mahdollisimman normaalina syksyn aikana. Nyt valitettavasti taas näyttää siltä, että maskien käyttö vähenee ja turvavälit unohtuvat, vaikka juuri nyt niitä olisi tärkeä jaksaa pitää, kaupunginjohtaja Timo Koivisto muistuttaa.

Tähän mennessä kaupungin rajoitustoimenpiteet ovat painottuneet riskiryhmien suojelemiseen. Kaupungilla on kuitenkin laajentaa toimenpiteitä, mikäli tilanne jatkaa heikkenemistään.

– Kaupunki on tähän mennessä rajoittanut vierailuja ikääntyneiden vammaisten asumisyksiköissä. Samalla esimerkiksi ikääntyneiden palveluissa on asetettu henkilöstölle jälleen maskien käyttöpakko. Myös riskiryhmiin kuuluvien harrastustoimintaa esimerkiksi liikuntapalveluissa ja työ- ja päiväkeskustoimintaa on supistettu, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä toteaa.

Näitä rajoituksia voidaan ottaa käyttöön tautitilanne huomioon ottaen

Kaupunki ottaa uusia toimenpiteitä käyttöön, jos yli puolet tartuntojen alkuperästä jää selvittämättä ja tartuntojen ilmaantuvuus pysyy tasolla 25–50 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Kriteerinä on myös se, että sairaalahoidontarve lähtee selkeään nousuun tai tauti pääsee leviämään riskiryhmien keskuuteen eli esimerkiksi ympärivuorokautisen hoivan laitokseen.

Mikäli tartuntoja havaitaan enenevässä määrin lasten ja nuorten keskuudessa, kaupungilla on valmius tehdä päätöksiä 4.–9. luokkien siirtämisestä etäopetukseen. Toimivalta etäopetukseen siirtymisestä kaupungin perusopetuksessa on sivistyspalveluiden toimialajohtajalla. Muille oppilaitoksille kaupunki voi suositella niiden siirtymistä etäopetukseen. Päätökset etäopetukseen siirtymisestä tehdään aina kyseisissä oppilaitoksissa.

Kaupunki voi myös väliaikaisesti sulkea omia yksiköitään harrastustoiminnan rajoittamiseksi. Kaupungin omistukseen kuuluvia yksiköitä ovat useat eri liikuntapaikat, uimahallit ja kirjastot sekä esimerkiksi kaupunginteatteri.

Jyväskylän kaupungin yksilöasiainjaosto voi tartuntatautilain nojalla päättää myös yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Tällaisesta päätöksestä nähtiin esimerkki, kun jaosto kielsi syyskuussa Amazing Race -opiskelijatapahtuman järjestämisen Jyväskylässä. Jaosto voi tehdä rajoituksia myös yleisötilaisuuksien osallistujamäärään. Tällöin kielto koskee Aluehallintoviraston määrittelemiä yleisötilaisuuksia, joita ovat muun muassa konsertit, turnaukset tai juhlatilaisuudet.

Yksityisille harrastuspaikoille tai ravintoloille kaupunki voi antaa suosituksia toiminnan tai aukioloaikojen rajoittamiseksi. Päätösvaltaa kaupungilla ei kuitenkaan ole siihen, että yksityisten ammatinharjoittajien toimipisteitä suljettaisiin kokonaan kaupungin päätöksellä.

Uusista keinoista käyttöön harjoittelukielto perusopetuksessa

Kaupunki on tänään kieltänyt uusien harjoittelujen aloittamisen perusopetuksen luokkaryhmissä lokakuun loppuun asti. Ennen linjauksen tekemistä kaupunki on käynyt neuvotteluja oppilaitosten kanssa ja arvioinut sen, vaikuttaako linjaus opiskelijoiden valmistumisaikatauluihin. Kaupunki on linjauksessaan todennut, että mikäli nuorten aikuisten koronatartunnat vähenevät, suositus puretaan.

Kaupunki suosittelee myös, että myös muissa lähiopetusta järjestävissä oppilaitoksissa arvioidaan harjoittelujen järjestämisen välttämättömyys tartuntojen ollessa selkeästi kasvusuunnassa.

– Harjoittelujen rajoittamisella halutaan pienentää riskiä siitä, että lähiopetuksessa tulee altistumisia, joiden vuoksi kokonaisia luokkia joudutaan asettamaan karanteeniin, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kuvaa.

Harjoittelujen suorittaminen sallitaan toistaiseksi kaupungin muissa palveluissa palveluiden turvallisuusohjeita noudattaen, mutta tilannetta seurataan aktiivisesti ja harjoitteluja rajoitetaan, jos tarve on.

Jyväskylässä voimassa olevat rajoitukset asukkaiden suojelemiseksi

– Kaupunki on 13.8.2020 suosittanut maskien käyttöä joukkoliikenteen lisäksi sellaisissa joukkotapahtumissa, joissa on vieraita useammasta kunnasta eikä 1–2 metrin turvavälejä voida tiloissa muuten pitää.
– Kaupunki on rajoittanut 25.8. alkaen vierailuja ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden sisätiloissa. Tapaamiset järjestetään ulkoilmassa maskeja käyttäen.
– Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.
– Ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa kaupungin työntekijöitä velvoitetaan käyttämään maskeja.
– Vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintamallia on muutettu ainakin syyskuun ajaksi.
– Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna vuoden loppuun asti.
– Suurien tapahtumajärjestäjien osalta on käyty 26.8. läpi tapahtumien turvallisuusmääräykset. Näitä ovat yli 50 hengen tapahtumissa edellytettävät 1–2 metrin turvavälit, mahdollisuus hyvään käsihygieniaan ja turvavälien säilyttäminen myös jonotustilanteissa.
– Tapahtumajärjestäjien kanssa on järjestetty infotilaisuuksia, joissa on käyty läpi ohjeistusta käytännön osalta.
– Koulumajoituksia voidaan järjestää, kunhan niissä huomioidaan eri seurojen majoitus omissa itsenäisissä tiloissaan. Aikuisilta kaupunki edellyttää majoitustiloissa 1,5 metrin turvavälien säilyttämistä myös nukkumistiloissa. Ruokailuissa tulee varmistaa, ettei sisätiloihin pääse muodostumaan ruuhkaa tai jonoja. Aikuisten kannattaa pitää sisätiloissa maskeja oman seuran majoitustilojen ulkopuolella liikuttaessa.

Poikkeusolojen johtoryhmä seuraa tilannetta vähintään kerran viikossa – kuuntele kaupunginjohtaja Timo Koiviston terveiset videolta

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa ja käy läpi tartuntatilannetta. Tarvittaessa kaupunginjohtajan luotsaama ryhmä kutsutaan koolle myös nopeammalla aikataululla.