Jyväskylässä kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu satunnaisotannalla 16 päiväkotia, muun muassa Korpilahden päiväkoti.
Ensi syksynä alkava kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on niin sanotusti velvoittava ja se koskee vuonna 2016 syntyneitä lapsia. Lapsen huoltajan velvollisuus on huolehtia, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilupäiväkodissa järjestettävään esiopetukseen tai huolehdittava itse kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta.

Kokeiluun osallistuvien vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kirjeenä kotiin päätös lapsen kuulumisesta kaksivuotisen esiopetuskokeilun koeryhmään. Kirjeessä on lisätietoja kokeilusta ja ohje kaksivuotisen esiopetuskokeilupaikan hakemisesta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnistyy 1.8.2021. Ensimmäisenä vuonna kokeiluun osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset ja elokuussa 2022 alkavaan kokeiluun vuonna 2017 syntyneet lapset. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu kestää 31.5.2024 saakka.

Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatu ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoja, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Kaksivuotiselle esiopetuksen kokeilulle on laadittu valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet. Jyväskylän paikallinen kaksivuotisen esiopetuksen suunnitelma päätetään sivistyslautakunnassa toukokuussa 2021.