Jyväskylän kaupunki on saanut 64 000 euron avustuksen harrastamisen Suomen mallin pilotoimiseen kevätlukukaudella 2021.
Jyväskylässä harrastusohjaajat sijoitetaan pilottivaiheessa neljälle koululle: Huhtasuon, Korpilahden, Palokan ja Vaajakummun yhtenäiskoululle.
Lisäksi pilottikevään tavoitteena on luoda kaikille perusopetuksen kouluille harrastamisen malli, jossa eri ikäisten oppilaiden koulupäivään sisältyy monipuolisesti eri sisältöisiä harrastusmahdollisuuksia. Kehitystyötä tehdään Jyväskylän koulujen olemassa olevan aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan pohjalta. Keskimäärin kouluilla on ollut kerhotunteja lukuvuoden aikana yhteensä 4000–4500 tuntia.

Harrastusohjaajan tehtävä sisältää pääasiallisesti toiminnan ohjaamista lapsille ja nuorille sekä etsivää harrastustoimintaa eli yksilöllisempää neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi ohjaajan tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu sekä harrastusviestintä. Harrastusohjaajat ovat aloittaneet työnsä tällä viikolla.
Harrastamisen mallin pohjaksi kuullaan koulujen henkilöstöä sekä käytetään oppilaille syksyllä 2020 tehtyjä harrastuskyselyjä, joihin vastasi yhteensä 4250 oppilasta. Kyselyyn vastanneista jyväskyläläisistä alakoululaisista 79 % ja yläkoululaisista 75 % kertoi, että heillä on mielekäs harrastus.
– Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tavoittaa erityisesti se reilu kymmenes harrastusta vailla olevista peruskouluikäisistä, jotka kuitenkin haluaisivat harrastaa, kertoo Jyväskylän kaupungin harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen.

Jyväskylän kaupungin pilottihankkeen kokonaiskustannukset ovat 80 000 euroa. Aluehallintovirastot myönsivät Suomen mallin avustusta 112 kunnalle yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.
Jyväskylässä pilottikauden hankehakemus rakennettiin poikkihallinnollisessa yhteistyössä, jossa mukana olivat kasvun ja oppimisen palvelut, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, nuorisopalvelut sekä perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut. Poikkihallinnollisuus tulee jatkumaan myös ensi lukuvuonna käynnistyvällä varsinaisella hankekaudella, jonka suunnittelu on jo käynnissä. Kokonaisuudesta vastaa hankkeeseen palkattu harrastuskoordinaattori.
Mukaan toteuttamiseen on haettu myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisia yhteistyötahoja sähköisellä kyselyllä syksyllä 2020. Kyselyn kautta mukaan harrastusverkostoon ilmoittautui 60 toimijaa, joista 18 ei ollut aiemmin tehnyt yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa.