Jyväskylän kaupunki keräsi alkuvuodesta asukkaiden kokemuksia ulkokentistä ja niiden kehittämisestä karttapohjaisella nettikyselyllä. Korpilahtelaisten vastauksissa ykköstoiveeksi nousi tekojään saaminen Yhtenäiskoulun vieressä olevaan kaukaloon. Useissa vastauksissa sanottiin, että talvien ollessa leutoja, korpilahtelaiset lapset ja nuoret pääsevät tuskin koskaan luistelemaan. ”On epäarvoista alueen lapsille ja nuorille, että joutuisi lähtemään kaupunkiin tekojäille.Koululiikunta kärsii, samoin varhaiskasvatuksen liikuntataitojen harjoittaminen. Tekojää hyödyttäisi Korpilahdella suurta osaa asukkaista, täällä on aina ollut aktiivisia pipolätkän pelaajia”, eräässä vastauksessa todettiin.
Kirkonkylän osalta vastauksissa toivottiin muutoinkin parempia talviliikunnan olosuhteita; muun muassa latujen parempaa hoitoa silloin, kun ihmisillä on aikaa hiihtää. Useat toivoivat myös juoksurataa tekonurmikentän ympärille.
Satamaan toivottiin koirankakkapussien telinettä, sillä leikkipuiston läheisyydestä löytyy usein koiranjätöksiä. Sataman leikkipuistoon toivottiin lisää keinuja, Tähtiniemeen kuntoportaita, Pappilanpellolle kunnollisia jalkapallomaaleja, Revontulen ja Pukkalan puistoon toivottiin kuntoiluvälineitä.
Korpilahden liikuntapalveluiden tilasta todettiin, että suunta on oikea, mutta liikuntapalveluita on vieläkin liian vähän.
Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tausta-aineistoa ulkokenttien palveluverkkoselvitykselle sekä kaupungin liikuntapalveluiden palveluverkkotyölle. Palveluverkkotyössä tarkastellaan kenttien määriä ja sijainteja koko kaupungin tasolla. Kyselyyn vastasi yli 900 vastaajaa ja kartalle paikannettuja vastauksia tuli yli 2 200. Lisäksi vapaamuotoisia kehittämistoiveita ja palautteita saatiin yli 160. Kyselyyn vastanneet asukkaat toivoivat eniten kuntoiluvälineiden lisäämistä kentille. Toiseksi eniten vastauksia keräsi kenttien kehittäminen muilla tavoilla ja kolmanneksi eniten jäädyttäminen talvella. Erityisesti kyselyssä nousi esiin tarve kehittää kenttiä ja ulkoliikuntapalveluja myös kaupungin laita-alueilla ja syrjäisemmillä kylillä. Tuloksissa nousi esiin myös talkootyön ja asukasyhteisöjen hyödyntäminen kenttien ylläpidossa.