Jyväskylän peruospetuksen kouluissa oppilaille on tarjolla edellisten lukuvuosien tavoin, maksuttomia harrastekerhoja omalla koululla. Koronavirusepidemian tuomien rajoitusten johdosta, syyslukukauden alkaessa kerhoja ohjaa koulun oma henkilöstö.
Korpilahden yhtenäiskoululla toimii liikuntaliikuntakerhoja, kielikylpy kolmasluokkalaisille, kuoro- ja musiikkikerho, kitarakerhoja, bändikerho ja kuviskerho.
Tikkalan koulussa kokoontuu kerran viikossa kerho, jossa on mahdollisuus valita joko liikunnallinen tai toiminnallinen osa. Kerhon toiminta on osallistujalähtöistä, siten että ensimmäisellä kerhokerralla yhdessä suunnitellaan ja päätetään kerhon sisällöt. Kerhoon voivat osallistua kaikki oppilaat.
Koulukohtaiset kerhot löytyvät kunkin koulun verkkosivuilta.

-Kerhojen suunnittelussa on huomioitu vallitsevat hygieniakäytänteet. Kouluun ja kerhoon tullaan vain terveenä. Kerhoja pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ulkona koulun pihalla tai koulun läheisyydessä olevilla lähiliikuntapaikoilla. Sisätiloissa toteutettavissa kerhoissa huomioidaan turvavälit, tehostettu käsien pesu ja oikeanlaiset yskimiskäytännöt, kertoo hankekoordinaattori Sami Talvensola varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämisyksiköstä.

Kouluissa jatketaan Liikkuva koulu –ohjelman mukaisia liikunnallisia aktiviteetteja koulupäivän aikana. Koulupäivän aikaiset liikunnalliset hetket toteutetaan oman opetusryhmän kesken. Iltapäivisin koulujen kerhot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia muun muassa liikunnan, musiikin ja kädentaitojen harrastamiseen. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille on koulukohtaisesti tarjolla myös aamukerhoja, jos koulupäivä alkaa myöhemmin aamupäivällä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri järjestää monipuolista ohjattua toimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille koulupäivän jälkeen.