Tikkalassa asuvan Miinalaisen perheen keittiönpöytä on katettu koulukirjoilla ja läppäreillä.


Etäopetus on käynnistynyt hyvin sekä Korpilahden yhtenäiskoulun ja Tikkalan koulun oppilaiden osalta. Tiina Jylhä kertoo, että ensimmäisten päivien aikana etäkoululaisille luotiin selkeä päiväjärjestys.
-Tässä tilanteessa ei voi puhua lukujärjestyksestä, mutta katsoimme, että selkeä poikkeusolojen päiväjärjestys luo turvaa oppilaille. Se myös auttaa etäopetusta antavia opettajia.
Tikkalan koululaisten päivässä on omien tehtävien tekoa, ulkoilua, tarinatuokio sekä toiminnallista oppimista.
-Omat tehtävät ovat aluksi äidinkieltä ja matematiikkaa, uskontoa tai ympäristöoppia. Teemana oppiaineissa on kestävä kehitys. Kukin tekee omia tehtäviään itsenäisesti. Toiminnallinen osuus voi olla musiikkia, kuvaamataitoa, käsitöistä tai vaikkapa askartelua. Olemme ainakin näin aluksi käyttäneet pedanetin mahdollisuuksia, koska se on lapsille tuttu. Myöhemmässä vaiheessa voimme kokeilla muutakin. Yhteiskuntana meillä on ollut loistavat valmiudet poikkeusoloihin sähköisten ympäristöjen suhteen.
Jylhä sanoo panneensa ilolla merkille, miten esimerkiksi liikunta-alan toimijat ja museot ympäri maailmaa ovat luoneet uusia virtuaalisia mahdollisuuksia.
Yhtenäiskoulun rehtori Satu Lahdella on ollut kiireinen alkuviikko. Keskiviikko kului käynnistellessä sekä lähiopetusta koululla että etäopetusta kotona oleville lapsille.
-Pieniä ongelmia oli, kuten etteivät tunnukset tai kone toimi.
Yhtenäiskoululla noudatetaan edelleen lukujärjestystä.
-Se katsottiin parhaimmaksi, kun kaikki muu muuttuu. Opetustapoja on käytössä monenlaisia. Annetaan kirjoista tehtäviä tai pidetään Teamsin kautta livetunteja. Videoyhteyden kautta tunteja on pidetty vanhemmille oppilaille. Tehtävät laitetaan pedanetin kautta ja varmimmin yhteyden opettajaan saa Wilman kautta. Käytänteitä kehitetään ja mietitään koko ajan. Yhtenäiskoululla on vielä jonkun verran tietokoneita, jos kotona oleva ei toimi. Koneita ja materiaaleja alettiin jakamaan jo viime viikon lopulla.

Jylhä kertoo, että vanhemmat ovat olleet aktiivisia, jotta etäopetus käynnistyisi mahdollisimman mutkattomasti.
-Vanhempien suhtautuminen on ollut rauhallista. Kyllähän sieltä tuli viestiä jo keskiviikkona, että opettajia on ikävä, Jylhä nauraa.
Jylhä sanoo, että koululaisten työskentelyn tukeminen ja tsemppaaminen ovat nyt opettajien mietinnässä.
-Joukossa on niitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea itsenäiseen työskentelyyn ja muutkin tarvitsevat tsemppiviestejä. Mietimme nyt, miten voisimme mahdollisimman jouhevasti järjestää oppilaiden kasvokkain kohtaamisen ilman fyysistä kontaktia.
Myös yhtenäiskoululla on pohdittu, miten tukea etäkoululaisia.
-Luokkahuoneessa on helppo huomata, jos oppilaalla on hankaluuksia esimerkiksi tehtävien kanssa. Näissä tilanteissa kannattaa pikimmiten ottaa yhteyttä omaan opettajaan. Tarkoituksena ei myöskään ole se, että vanhemmat toimisivat opettajina, vaan tehtävien pitäisi olla sellaisia, joista oppilaat ise selviytyvät. Koulunkäyntiohjaajia on vapautunut nyt töistään ja he tukevat opettajia ottamalla puhelimitse yhteyttä oppilaisiin. He kyselevät kuulumiset ja miten etäopiskelu sujuu.
Jylhä sanoo suhtautuvansa poikkeustilanteeseen myös mielenkiinnolla.
-Tässä ollaan työn kehittämisen äärellä. Tämä on jo nyt opettanut itselleni uusia toimintatapoja. Opettajat ovat hyvin innovatiivista väkeä, joten katsotaan mitä kaikkea syntyy. Pikkuhiljaa etenemme, tilanteessa täytyy olla armoa ja joustavuutta.

Valtioneuvosto on listannut niin sanotut kriittiset alat, joilla työskentelevien lapset voivat edelleen käydä koulussa. Tikkalan koulussa on ollut viime päivinä kahdeksan oppilasta lähiopetuksessa ja kirkonkylällä kymmenkunta.
-Lähiopetuksessa olevia on kymmenkunta prosenttia koulun oppilasmäärästä, Tiina Jylhä sanoo.

Maarit Nurminen