Jyväskylän kaupungin järjestämä varhaiskasvatus ja perusopetus vallitsevissa poikkeusoloissa 18.3. alkaen:

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa toivotaan, että vanhemmat hoitaisivat lasta kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tämä on myös valtioneuvoston suositus. Jyväskylässä varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kuitenkin kaikissa kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa 18.3. alkaen. Kaupunki on linjannut, että lasten jäädessä kotiin, huoltajille myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä. Kotiin jäämisestä on tärkeä ilmoittaa hoitopaikkaan. Ilmoitus tehdään sähköisesti Läsnä-järjestelmässä.

Myös esiopetusta järjestetään Jyväskylässä tässä vaiheessa kaikissa esiopetusta järjestävissä toimipisteissä, jolloin lapset voivat tulla tuttuun esiopetuspaikkaan.
Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät suljetaan 18.3. alkaen.

Kouluina ainakin alkuun tutut lähikoulut.
Kriittisiin ammattiryhmiin kuuluvien huoltajien 1.-3.-luokkalaiset lapset voivat myös suunnata 18.3. omaan lähikouluun. Näin mennään ainakin ensimmäiset päivät. Kriittisistä ammattiryhmistä on luvattu valtioneuvoston listaus tiistain kuluessa, kaupunki noudattaa tätä listausta.

Erityisen tuen oppilaat
Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville. Jyväskylässä opetus järjestetään ainakin aluksi tutulla lähikoululla. Toivottavaa olisi, että huoltajat huomioisivat tässäkin tilanteessa valtioneuvoston suosituksen, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Jälkkärit toimivat samoin periaattein kuin perusopetus
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri toimii kriittisissä ammattiryhmissä toimivien huoltajien lapsille sekä erityisen tuen lapsille omalla lähikoululla samoin valtioneuvoston kriteerein kuin perusopetus.
Lähtökohtana pienet ryhmät, jatkossa järjestelyjä voi joutua tekemään.
Kaupungin linjaus perustuu siihen, että tällä järjestelyllä kokoontuvat ryhmät ovat pienempiä ja hajallaan eri puolilla kaupunkia, toisin kuin keskittämällä poikkeusajan palvelut muutamaan toimipisteeseen. Kaupunki kuitenkin tiedostaa, että tilanteen edetessä voidaan joutua tekemään uudelleenjärjestelyjä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Huoltajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista ja järjestelyistä sähköisten Wilma- ja TietoEDU- palvelujen kautta.

Opetuksen järjestelyistä tiedotetaan kouluilta Wilma-viestein
Pääosa oppilaista opiskelee 18.3. alkaen kotona. Ohjeita siirtymisestä etäopetukseen annetaan luokka- ja ryhmäkohtaisesti Wilman kautta, näin myös huoltajat pysyvät kärryillä lasten opetusjärjestelyistä. Pienemmät tarvitsevat enemmän huoltajan opastusta, mutta myös isompien lasten ja nuorten kanssa etäopetuksessa saaduista ohjeista ja tehtävistä on hyvä keskustella päivittäin.

Käytännössä opetus on muun muassa oppikirjojen lukemista, tehtävien tekemistä ja verkko-opiskelua. Tavat ja välineet voivat vaihdella luokka- ja ryhmäkohtaisesti.