Tänä aamuna katukuvassa on näkynyt jälleen koulumatkalla olevia lapsia. Jyväskylän kaupunki on ohjeistanut koulut uusista toimintatavoista.
Näin kaupunki on ohjeistanut:
Kouluun saa tulla vain terveenä.Hygieniaohjeistuksessa korostetaan käsien pesun tärkeyttä sekä yskimiseen ja niistämiseen liittyviä ohjeita. Kädet pestään aina kouluun saavuttaessa ja ennen kotiinlähtöä kuin myös ruokailujen ja wc-käyntien yhteydessä. Kädet pestään saippualla ja vedellä ja kuivataan kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin tai pyyherullaan. Käsidesiä on saatavilla tilanteisiin, joissa käsihygieniasta on pidettävä huoli, mutta läheisyydessä ei ole vesipistettä. Yskiminen tai aivastaminen kämmenen sijasta hihaan ja niistäminen kertakäyttöiseen nenäliinaan.

Jos oppilas sairastuu päivän aikana, hänet siirretään aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan kotiin hakemista. Jos oppilaalla tai muilla perheenjäsenillä on oireita, ollaan yhteydessä omalle terveysasemalle ja toimitaan sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Muiden kuin lasten ja koulun henkilökunnan oleskelua koulualueella tulee välttää. 

Opetus järjestetään luokkakohtaisesti oppilasryhmittäin, koulun tiloja monipuolisesti hyödyntäen. Oppimisympäristönä hyödynnetään luokkahuoneiden lisäksi koulun muita tiloja, piha-aluetta ja muuta lähiympäristöä ja –luontoa. Opetus- ja välitunnit sekä ruokailu toteutetaan oman ryhmän kesken ja ryhmien keskinäisiä kohtaamisia vältetään. Riittävän väljyyden toteuttamiseksi osa kouluista joutuu järjestämään muutamien ryhmien opetuksen muissa kuin koulun omissa tiloissa. Näiden lisätilojen käyttöönottamisessa huomioidaan oppimisympäristöturvallisuuteen ja erityisjärjestelyihin annetut ohjeet. Monet koulut ovat porrastaneet oppilasryhmien läsnäoloa koulussa siten, että kaikki ryhmät eivät ole koulurakennuksessa yhtä aikaa. Tällä oppilasryhmien aikataulurytmityksellä on myönteinen vaikutus myös väljyyden toteutumiseen koululaiskuljetuksissa, sillä linja-autoissa ja takseissa on kerrallaan vähemmän oppilaita.

Kouluruokailuun mennään porrastetusti omana ryhmänä opettajan johdolla. Ryhmien ruokailutilanteissa, jonotuksessa, ruoan noutamisessa ja astioiden palautuksessa huomioidaan turvavälit. Oppilasryhmät voivat ruokailla myös esimerkiksi ruokasalin läheisyydessä olevissa luokissa. Koulujen tilat ja oppilasmäärät vaihtelevat suuresti. Lähiopetuksen järjestelyt tehdään koulukohtaisesti tilojen ja oppilasmäärien mukaisesti. Näistä koulukohtaisista järjestelyistä informoidaan huoltajia ja ohjeistetaan oppilaita kultakin koululta. Aamiaista tai maksullista välipalamyyntiä ei ole kouluilla tarjolla toukokuussa, sillä eri opetusryhmien oppilaiden kohtaamisia vältetään.

Koulujen mahdolliset porrastukset koulupäivän aikatauluissa vaikuttavat myös kuljetuksiin. Tuolloin linja-autoissa ja takseissa on tavanomaista vähemmän oppilaita kerrallaan. Jyväskylässä toisen asteen opiskelijat eivät ole lähiopetuksessa, joten linja-autoissa on tästäkin syystä väljempää.

Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit sekä kouluterveydenhoitajat ovat tukemassa oppilaiden kouluun palaamista sekä kesän käynnistymistä. Kuraattorit ja psykologit ovat koululla sovittujen yksilötapaamisten mukaisesti. Eri koulujen välillä liikkumista saman päivän aikana pyritään välttämään.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotot toteutetaan etukäteen varattujen aikojen mukaisesti. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua oppilaan terveystarkastukseen. Terveydenhoitajan avovastaanottoja eli niin sanottuja hoitotunteja ei tänä keväänä kouluilla järjestetä.