Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tarkennettu ohjeita koronavirusnäytteiden ottoon liittyen. Koronavirusnäytteenoton kysyntä ylittää Keski-Suomen keskussairaalan resurssit. Jatkossa lieväoireisilta, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, ei oteta koronavirustestiä.

Testaus tehdään jatkossa sairaalahoitoa tarvitseville hengitystieinfektiopotilaille. Lisäksi testataan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö lieväoireisessakin hengitystieinfektiotilanteessa, mikäli hän on 14 vuorokautta ennen sairastumistaan saapunut ulkomailta. Syynä SOTE -henkilöstön muuta väestöä herkempään testaamiseen on, ettei infektiota levitettäisi ympäristössä, jossa on runsaasti riskiryhmiin kuuluvia potilaita ja asiakkaita.