JYVÄSKLYLÄN KAUPUNGIN TIEDOTE: Opiskeluhuollon kuraattorien, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien puhelinaikoja laajennetaan 25.3.2020 alkaen Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin oppilas- ja opiskeluhuolto lisää ja yhtenäistää 25.3. alkaen kuraattorien, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien puhelinaikoja, jotta palvelun saavutettavuus olisi paras mahdollinen myös poikkeusoloissa. Puhelinaikojen laajentamisen lisäksi opiskeluhuollossa otetaan käyttöön yhteinen päivystyspuhelin, 014 266 1803, johon vastataan arkipäivisin klo 8-16.

Esi- ja perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kuraattorit, psykologit sekä psykiatristen sairaanhoitajat tavoittaa toistaiseksi puhelimitse arkipäivisin klo 12-13. Muinakin aikoina tavoitettavuus on normaalitilannetta selvästi parempi ja puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Asiakas voi jättää myös tekstiviestin tai soittopyynnön Wilma-viestillä. Ensisijaisesti yhteyttä pyydetään ottamaan oman koulun tai oppilaitoksen nimettyyn työntekijään.

Yksilövastaanottotyö jatkuu etävastaanottoina

Koronaviruksen tuomassa poikkeustilanteessa oppilas- ja opiskelijahuollon yksilövastaanottotyötä jatketaan ensisijaisesti etävastaanottona puhelimen, Skypen tai Teamsin välityksellä. Vastaanottoaikoja kuraattoreille, psykologeille ja psykiatrisille sairaanhoitajille voi varata normaalisti. Perhetapaamisia, verkostotapaamisia ja muita monialaisia palavereja ei järjestetä kouluilla ja oppilaitoksilla toistaiseksi, ellei tilanne sitä akuutisti vaadi. Jo sovitut siirretään tai hoidetaan etäyhteyksillä.