Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen ensi vuoden käyttötaloussuunnitelma, eli ensi vuoden budjettirahojen jakaminen palvelujen käytettäväksi etenee kohti lautakuntien päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus lisäsi talousarvioesityksessään sivistyspalveluihin 200 000 euron määrärahan, jonka sivistyslautakunta kohdentaa käyttösuunnitelmassaan. Valmistelun edetessä haetaan vielä ratkaisuehdotuksia aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennusten ja -vapautusten säilyttämiseksi, yhteistoimintamenettelyssä esillä olleeseen koulunkäynninohjaajien lomautusvaihtoehtoihin, uinnin- ja kulttuuriopetuksen säästöihin sekä nuorisopalvelujen palveluverkon sopeuttamiseen.

– Uinnin- ja kulttuuriopetuksen 50 000 euron ja ja nuorisopalveluverkon 200 000 euron säästötavoitetta pyritään pienentämään löytämällä 150 000 euroa muualta budjetista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että nuorisopalvelujen palveluverkkoon kohdistuvista leikkauksista voidaan luopua tulevan vuoden käyttösuunnitelman osalta, toimialajohtaja Eino Leisimo sanoo.
Tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa Korpilahden nuorisoverstas saanee jatkaa toimintaansa ainakin ensi vuoden.
-Nuorisopalveluiden tiloja tullaan tarkastelemaan ensi vuonna. Ongelmana Korpilahdella on edelleen se, miten nuorisotyöntekijät voivat työskennellä turvallisesti. Periaate on, että nuorisotiloissa tulisi olla aina kaksi työntekijää, nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvi sanoo.
Sivistyspalveluissa selvitetään vielä koulunkäynnin ohjaajien lomautuksien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautusten osuutta. Laskemme parhaillaan, miten kaupunginhallituksen myöntämä 200 000 euron lisämääräraha voitaisiin jakaa näiden kesken tai sitten osoittaa täysimääräisesti toiseen näistä. Samalla on kuitenkin todettava, ettei keinoja kummankin hoitamiseen täysimääräisenä ei vielä ole löytynyt, kommentoi käyttösuunnitelman valmisteluvaihetta.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelmaan syksyn valmistelu ei tuonut suuria muutoksia syksyn lähtötilanteeseen nähden. Sivistyslautakunnan alaisen kasvun ja oppimisen palvelujen, eli perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorispalvelujen käyttösuunnitelmaan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esitykset sekä valtuuston budjettipäätös 23.11. toivat hieman lisää liikkumavaraa. Sivistyspalveluissa on valmisteltu käyttötaloussuunnitelmia näistä lähtökohdista.

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelmaesitys julkaistaan torstaina 10.12.

Sivistyspalvelujen ensi vuoden menojen on arvioitu kasvavan noin 2 miljoonaa euroa noin 240 miljoonaan euroon ja tulojen pienenevän noin 900 000 euroa noin 10 miljoonaan euroon. Toimintakate on lähes -330 miljoonaa euroa ja kasvua kuluvaan vuoden talousarviomuutoksilla korjattuun talousarvioon on 1,3 %, eli 3 miljoonaa euroa. Yhteisten palvelujen ja hallinnon toimintakate on noin 6 miljoonaa euroa ja se pienenee kuluvaan vuoteen verrattuna noin miljoonalla eurolla. Varhaiskasvatuksen toimintakate kasvaa noin 1,5 miljoonaa euroa, 89 miljoonaan euroon, ja perusopetuksen toimintakate, sisältäen jälkkäritoiminnan, oppilashuollon ja nuorisopalvelut, kasvaa 2,5 miljoonaa euroa 134 miljoonaan euroon.

Kahden miljoonan euron menojen kasvu koostuu opettajien ja koulunkäynninohjaajien puhelinten ja dataliittymien hankinnasta, syksyllä 2020 aloittavien uusien perusopetuksen opetusryhmien sekä ta- ja aut-ryhmien kuluista ja syksyllä 2021 aloittavien perusopetuksen opetusryhmien syksyn 2021 osuudesta. Lisäksi muissa kunnissa opiskelevien jyväskyläläisoppilaiden maksuosuuksien kasvuun, koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen kasvuun ja oppilashuollon palveluntarpeiden kasvuun täytyy varautua. Myös tuen kehittämissuunnitelman rakentamiseen on varauduttu.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää käyttötaloussuunnitelmasta 2.12. ja sivistyslautakunta 16.12.