Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli kokouksessaan Piraattipuolueen Arto Lampilan tekemää valtuustoaloitetta ikärajan poistamisesta omatoimikirjastoista.

Aloitteessa todetaan omatoimikäytön olevan erinomainen tapa lisätä etenkin lähiökirjastojen käyttöä laajentamalla aukioloaikoja ilman merkittävää kustannusten kasvua. Aloitteessa toivotaan, että kirjastojen käyttämisen kynnys laskettaisiin mahdollisimman alhaiseksi mahdollisimman monelle.

Antamassaan vastauksessa lautakunta toteaa muun muassa, että Jyväskylässä ensimmäisenä laajennettuja aukioloaikoja on tarjonnut Kortepohjan lähikirjasto vuodesta 2014. Tuolloin kokemuksia omatoimikirjastoista ei Suomessa juurikaan ollut kertynyt ja omatoimikirjastojen käytölle asetettiin yleisesti asiakkaan täysikäisyyden vaatimus.

Suomen kahdestakymmenestä suurimmasta kaupungista yhdeksän asettaa omatoimikirjaston käytölle 18 vuoden tai 15 vuoden ikärajan. Jyväskylässä on päätetty, että omatoimikirjastojen ikärajat poistetaan vuoden 2020 alusta. Vaajakosken ja Palokan lähikirjastojen auetessa vuoden 2020 alussa omatoimikäytölle Jyväskylässä on seitsemän laajoilla aukioloajoilla toimivaa, kaikille ikäryhmille tarkoitettua lähikirjastoa. Ikärajojen poiston yhteydessä kehitetään asiakasturvallisuutta ja sekä täsmennetään kirjaston ja huoltajien vastuita liittyen alaikäisten lasten kirjastonkäyttöön.

Omatoimiset aukioloajat ovat kasvattaneet kirjastojen aukioloaikoja ja lisänneet voimakkaasti kirjastojen käyttöastetta ja kävijöiden määrää sekä parantaneet palvelujen saavutettavuutta. Ilkivaltaa ja häiritsevää käyttäytymistä on ilmennyt hyvin vähäisessä määrin käyttökertoihin nähden.

Valtuustoaloitteen allekirjoitti 51 valtuutettua.