Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui maanantaina 26.10. ja kuuli kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin arvion koronatilanteesta viime viikon osalta. Tartuntoja viime viikolla (viikko 43) ilmeni yhteensä 55 kappaletta, joka on noin puolet vähemmän kuin Keski-Suomen syyslomaviikolla (viikko 42). Merkittävä osa tartunnoista ilmeni karanteeniin asetettujen henkilöiden lähipiirissä ja perheiden sisällä.
Poikkeusolojen johtoryhmä kiinnitti erityistä huomiota tartuntatilanteen aiheuttamiin laajoihin karanteeneihin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Tilannearvion myötä päädyttiin siihen, että opetuksen henkilökunnalle tulee toistaiseksi voimaan maski- tai visiiripakko. Varhaiskasvatukseen maskien tai visiirien käyttö on jatkossa pakollista niissä tilanteissa, joissa työntekijät liikkuvat eri ryhmien välillä. Suojavälineitä on jo hankittu varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, mutta niiden käyttö on tähän asti ollut vapaaehtoista.
Jyväskylässä on useassa eri koulussa asetettu oppilaita ja opettajia karanteeniin. Korpilahden yhtenäiskoululla tai Tikkalan päiväkoti-koululla ei ole asetettu karanteeneja. Karanteenitilanteiden laajuuden vuoksi suositusta tiukennetaan, kunnes tartuntatilanne saadaan selkeästi laskusuuntaan.

Koronan kiihtymisvaiheen kriteereistä Jyväskylän kaupungin alueella ylittyy edelleen ilmaantuvuusluku (14 vuorokauden aikana 106,1 tartuntaa 100 000 asukasta kohti) sekä positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista (2,2%). Kaupungissa on paikallisia tartuntaketjuja. Tartunnanlähteet ovat kuitenkin edelleen lähes 90 %:sti jäljitettävissä ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Jyväskylässä on annettu erilaisia riskiryhmiä suojelevia rajoituksia ja suosituksia elokuusta lähtien. Kaikille yli 15-vuotiaille on ollut 24.9. alkaen voimassa laaja maskisuositus.
Jyväskylä antoi viime 16.10.2020 seuraavat suositukset, jotka ovat edelleen voimassa:
1. Jyväskylän kaupunki suosittelee, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä lokakuun aikana Jyväskylässä. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
2. Kaupunki suosittelee, että kaikissa yleisötilaisuuksissa osallistujamäärästä riippumatta edellytetään, että niissä voidaan säilyttää turvavälit, huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä välttää jonoja ja ruuhkien syntymistä. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärän suositellaan olevan sisätiloissa puolet normaalista paikkamäärästä.
3. Kaikenikäisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan järjestettäväksi siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Kaupunki suosittelee, että harrastuksiin tullessa muistetaan turvavälit, pidetään välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa.
4. Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi kaupungin omia tiloja tai valtion omistuksessa olevia tiloja.
5. Hallitus suositteli, että etätöitä jatketaan vuoden loppuun asti kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kaupungin omien työntekijöiden osalta vastaava suositus on jo annettu ja se on voimassa vuoden loppuun asti. Kaupunki tarkentaa ohjetta kuitenkin tästä eteenpäin siten, että kaikissa tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista, se on ensisijainen vaihtoehto ja työpaikalle tullaan vain välttämättömästä syystä.
Näiden lisäksi ovat voimassa muun muassa ikääntyneiden asumisyksiköiden vierailuja koskevat säädökset; myös seniori-ikäisten ohjatut kuntosaliryhmät ovat tauolla, eikä linja-autokyytejä uimahalliin järjestetä.