Jyväskylän 3.–9.-luokkalaiset arvioivat uudistuneen opetussuunnitelman toteutumista 2.–16.5. välisenä aikana.

Jyväskylän perusopetuksen 3.–9.-luokkalaiset pääsevät arvioimaan uudistuneen opetussuunnitelman mukaisen toiminnallisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita 2.–16.5. toteuttavassa kyselyssä. Sähköiseen kyselyyn vastataan koulupäivän aikana, opettajan osoittamana ajankohtana.

Elokuussa 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma lisäsi oppilaiden osallistumisen mahdollisuuksia omaan opiskeluun, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja motivaation vahvistumista ja edistävät samalla oppilaiden hyvinvointia. Nyt toteuttava kysely on yksi oppilaiden osallistumisen keinoista vaikuttaa oman koulun toiminnan suunnitteluun.

-Viime keväänä toteutetun ensimmäisen kyselyn pohjalta oppilailta saatiin hyviä näkökulmia ja ideoita kouluviihtyvyyden ja oppilaiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen, kertoo palvelujohtaja Tuija Rasinen.

Kyselyn tulokset valmistuvat kesäkuun alkupuolella. Tuloksia tullaan esittelemään sivistyslautakunnalle 13.6. Koulujen henkilöstön ja oppilaiden vanhempien kanssa tuloksia käydään läpi elokuussa.