Jyväskylän kaupunki odottaa tarkempia ohjeita rajoitusten toteuttamisesta – yläkoulujen mahdollisesta etäopetuksesta tehdään päätökset perjantaina 5.3.

Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi läpi koronatilannetta. Suomeen on tänään todettu poikkeusolot. Kaupunki odottaa poikkeusolojen toteamisen myötä ministeriöiden tarkempia ohjeita rajoitusten toteuttamisesta.
Valtioneuvoston linjausten mukaisesti yläkoulut esitetään siirrettäväksi etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Myös yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta esitetään keskeytettäväksi kolmen viikon ajaksi 8.3. alkaen. Ravintoloiden sulkemista koko maassa valmistellaan lakimuutoksella.
Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä totesi, että Jyväskylässä tartuntatilanne on edelleen hyvin rauhallisessa vaiheessa. Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin yhteensä 45, kun edeltävällä viikolla (viikko 7) tartuntoja oli 41. (Viikolla 6 tartuntoja oli 86 ja viikolla 5 yhteensä 123.) Jyväskylän osalta ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on nyt viimeisen kahden viikon ajalta 56,6. Jyväskylä on taudin kiihtymisvaiheessa.
Uusia tartuntoja ilmenee nyt erityisesti työikäisillä asukkailla. Yläkouluikäisillä uusia tartuntoja ilmeni 2 kappaletta. Tästä syystä kaupunki itse ei tartuntatilastojen valossa näe perusteita jyrkille rajoitustoimenpiteille alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan ja etäopetuksen siirtymisen osalta, mutta seuraa nyt tiiviisti tautitilannetta ja odottaa alueellisen koordinaatioryhmän sekä aluehallintoviraston näkemyksiä tilanteesta. Lisäksi odotetaan, tekeekö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätöksiä ryhmäharrastustoiminnan rajoittamisen osalta.
Yläkoulujen etäopetuksesta tehdään mahdolliset päätökset 5.3.2021
Jyväskylän kaupunki on myös varautunut siihen, että etäopetukseen voidaan siirtyä 8.3.2021 alkaen. Tämä riippuu kuitenkin Jyväskylän tautitilanteesta sekä ministeriöiden ja aluehallintoviraston kuluvan viikon aikana tarkentuvista ohjeista. Oppilaille on jo viime viikolla jaettu päivän varoitusajalla tarvikkeet etäopetusta varten.
Etäopetukseen siirtyminen edellyttää kaupunginhallituksen päätöksen tilojen käytön rajoittamisesta sekä sivistyspalveluiden toimialajohtajan päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Viralliset päätökset tehdään tarvittaessa tulevana perjantaina 5.3.2021, jos etäopetukseen nähdään olevan epidemiavaiheen perusteella edellytyksiä.
Jyväskylässä voimassa olevat rajoitukset: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat