Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenkorkeudet ovat keskimääräistä alempana tämän kesän vähäisen sademäärän ja suurien järvien osalta myös viime kesän kuivuuden seurauksena. Vedenkorkeudet jäivät suuremmissa järvissä viime syksynä alhaiselle tasolle, eivätkä nousseet keväällä normaalille tulvakorkeudelle. Kesäkuun alusta laskettu sadekertymä Kymijoen vesistöalueella on vain noin 100 mm, joka on noin puolet vastaavan jakson keskimääräisestä sadesummasta.

Vedenkorkeus Päijänteen Kalkkisissa on 19.8.2019 NN+78,19 m, joka on 20 cm:ä keskimääräistä alhaisempi. Luonnonmukainen vedenkorkeus ilman säännöstelyä olisi Päijänteellä NN +77,87 m eli säännöstelyn avulla vedenkorkeus on saatu pidettyä 32 cm korkeammalla kuin mitä se säännöstelemättömänä olisi ollut.

Ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus laskee vielä syyskuun loppuun mennessä todennäköisemmin 15-25 cm:ä, vaikka Kalkkisten säännöstelypadon luukut pidetään suljettuina. Säännöstelypadon luukut ovat olleet suljettuina 20.6 lähtien. Lähtövirtaama Päijänteestä on tällä hetkellä 140 m3/s, joka vastaa luonnonmukaista virtaamaa Kalkkistenkoskesta.

Kymijoen virtaama on Kuusankoskella140-150 m3/s, kun ajankohdan keskimääräinen virtaama on 270 m3/s. Tämän hetken virtaama on siis noin puolet keskimääräisestä virtaamasta.

Viime vuonna elokuun puolessavälissä Päijänteen vedenkorkeus oli 10 cm:ä korkeammalla kuin tällä hetkellä. Kuiva syksy laski vedenkorkeuden vuoden 2018 lopussa 55 cm alhaisemmalle tasolle kuin mitä se tällä hetkellä Päijänteessä on. Mikäli sateisuus ei lisäänny merkittävästi syksyn aikana, Päijänteen vedet ovat hyvin alhaalla mahdollisesti myös tämän vuoden loppupuolella.

Päijänteen vesistöalueen latvajärvet ovat yleisesti 20-25 cm:ä keskimääräistä vedenkorkeutta alempana. Esimerkiksi säännöstelemättömän Konneveden vedenkorkeus on 25 cm:ä mediaanitasoa alempana. Etelämpänä Kymenlaaksossa oleva Vuohijärvi on 8 cm:ä ja Ylä-Kivijärvi 5 cm:ä ajankohdan keskimääräistä alemmalla vedenkorkeuden tasolla.