Jyväskylän ikääntyneiden päiväkeskukset pysyvät suljettuina ja vammaisten työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin koronan vuoksi ainakin maaliskuun loppuun.

Jyväskylän ikääntyneiden päiväkeskukset pysyvät suljettuina ja vammaisten työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin maaliskuun 2021 loppuun asti. Syynä on koronavirustilanne, jonka vuoksi riskiryhmille suunnattua toimintaa rajoitetaan ja vältetään näin viruksen leviämistä riskiryhmiin.

Asiakasryhmille järjestetään tarvittaessa tilalle korvaavia palveluita, kuten syksyn aikana on tehty. Korvaavan toiminnan sisältö arvioidaan ja sovitaan aina suoraan kaupungin ja asiakkaiden sekä heidän omaistensa kanssa.

Asiasta linjattiin kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä maanantaina. Samalla todettiin, että ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden asumisyksiköiden vierailusuositukset pidetään toistaiseksi voimassa, sillä riskiryhmien ja erityisesti ikääntyneiden osalta koronatilanne on edelleen hyvin herkässä vaiheessa. Ohjeistusta noudatetaan myös sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä.

Ohjeet ovat:

– Vierailuista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
– Läheinen saa ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
– Tapaamisen ja muiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi suositus on, että vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi (2).
– Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöistä suunenäsuojusta.
– Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa.
– Vierailuja voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa.
– Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Toimintayksikön johtaja tai esimies vastaa siitä, että vierailut toteutetaan yksiköissä turvallisesti. Vierailulle ei voi välttämättä aina tulla, sillä asumisyksikkö voidaan laittaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirustartunnan tai -epäilyn takia.

Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät toistaiseksi vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä arvioi muiden suositusten jatkoa vielä marraskuun aikana. Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronatilanteesta johtuen ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat