Jyväskylän kaupunki linjasi kesäkuussa, että ikääntyneiden päiväkeskukset ovat suljettuina ainakin syyskuun loppuun. Kaupunki on käsitteli asiaa uudelleen tiistaina ja päätti, että päivä- ja hyvinvointikeskukset pysyvät suljettuina vuoden loppuun asti. Syynä on koronavirustartuntamäärien lähtö uuteen kasvuun Suomessa. Samasta syystä päiväkeskustiloja ei vuokrata ulkopuolisille tahoille syksyn aikana.

-Suojaamme ikääntyneitä asiakkaita tartuntariskiltä päivätoiminnan sulun jatkamisella. Tartuntoja esiintyy edelleen myös Jyväskylässä, joten on tärkeää pysyä tarkkana suojaustoimissa etenkin ikäihmisten kohdalla, jotka ovat vakavan koronavirustaudin suhteen suurimmassa riskissä, toteaa Jyväskylän kaupungin vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.
Ikääntyneiden palvelut muistuttaa myös palveluissa vierailevia vapaaehtoistoimijoita ja esiintyjiä hygieniaohjeista ja maskien käytöstä. Vierailuilla ja tapahtumissa noudatetaan turvavälejä ja ikääntyneiden palvelujen tiloissa liikuttaessa edellytetään aina maskien käyttöä.
Samat linjaukset koskevat myös vammaispalveluiden asumispalveluja.

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut on käynnistänyt kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa kesätauon jälkeen. Työ- ja päivätoiminnassa huomioidaan turvavälit ja noudatetaan hyviä hygieniakäytänteitä. Lisäksi toimintoja porrastetaan, jotta vältytään ison asiakasmäärän kokoontumiselta samaan tilaan. Myös asiakkaiden ohjaus ja valvonta on normaalia päiväaikaista toimintaa huolellisempaa ja tarkempaa.
Asiakkaat ja heidän läheiset ovat arvioineet päiväaikaiseen toimintaan osallistumiseen liittyviä mahdollisia riskejä, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta. Lisäksi vammaispalveluista muistutetaan, ettei työ- ja päivätoimintaan pidä tulla vähäisissäkään flunssan oireissa.
Jyväskylän kaupungin järjestämä työ- ja päivätoiminta keskeytettiin koronatilanteen vuoksi maaliskuussa. Kesäkuusta lähtien toimintaa on tarjottu pääasiassa itsenäisesti omassa kodissa tai vanhempien luona asuville asiakkaille sekä vammaispalveluiden omissa asumisyksiköissä.

Kuntouttavaa päivätoimintaa asiakkaille kotiin
Syyskuun alusta alkaen ikääntyneiden palveluissa tarjotaan kotona tapahtuvaa kuntoutusta aiemmin kuntouttavaa päivätoimintaa päiväkeskuksissa saaneille asiakkaille. Ensimmäisen 104 asiakaan kanssa on sovittu toiminnan aloittamisesta. Ensimmäisen kuntoutusryhmän asiakkaat eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä.
-Teemme asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelmaa. Asiakas asettaa tavoitteet, mihin asioihin haluaa parannusta. Kuntoutus tapahtuu kotona kerran viikossa. Kuntoutus on esimerkiksi jumppaa, venyttelyä tai tasapainoharjoitteita ulkona ja sisällä. Hyödynnämme ikäinstituutin kotikuntoutuksen ohjeita, päiväkeskusten palveluesimies Eila Ahvenainen kuvailee toimintaa.
Toiminnalla tuodaan asiakkaan elämään hyvinvointia ja mielekkyyttä. Kuntoutusjakso kestää 5-6 viikkoa. Vuoden loppuun mennessä kuntoutusjaksoille toivotaan osallistuvan noin 400 kuntouttavan päivätoiminnan asiakasta. OIVA-keskuksen palveluohjaajat ovat yhteydessä asiakkaisiin puhelimitse.
Kuntouttavan päivätoiminnan ohella asiakkaita tuetaan tarpeen mukaan kotiin myös peseytymisessä. Peseytymispalveluja tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole kotonaan peseytymismahdollisuutta tai pesutilat ovat esimerkiksi vaarallisten rappujen takana.