Kaupungin varhaiskasvatuksen kerhoa 2 – 5 -vuotiaille pidetään päiväkodissa kaksi kertaa viikossa, myös perhepäivähoidossa olevat lapset käyvät säännöllisesti päiväkodissa ja osallistuvat tapahtumiin. Kerholaiset Iina, Sade, Tuuli, Ukko, Sofia ja Erin keskittyivät muovailuvahan muovaamiseen.

Pieni lapsiryhmä sopii etenkin pienimmille päivähoidontarvitsijoille.

Reilut parikymmentä vuotta sitten suuri osa päivähoitoa tarvitsevista lapsista oli hoidossa perhepäivähoitajalla; päiväkodissa oli paljon vähemmän lapsia kuin nykyään. Nyt perhepäivähoitoa käytetään paljon vähemmän, mutta sitä tarjotaan edelleen.

– Meillä on neljä kunnallista perhepäivähoitajaa Korpilahden keskustan tuntumassa ja heillä on yhteensä 16 hoitopaikkaa. Hoitopaikkoja haetaan samalla tavalla kuin päiväkotipaikkaa, hakulomakkeeseen vain merkitään toiveeksi perhepäivähoitopaikka, päiväkodinjohtaja Tiina Ruppa kertoo.

Rupan mukaan perhepäivähoito on hyvä valinta etenkin ensimmäiseksi päivähoitopaikaksi.

–  Lapsiryhmät ovat pieniä ja hoitaja tulee tutuksi. Perhepäivähoito on oikein hyvä valinta 1 – 4 -vuotiaille lapsille, Tiina Ruppa toteaa ja muistuttaa, että perhepäivähoidosta voi siirtyä päiväkotiin jo ennen eskari-ikääkin.

–  Perhepäivähoitajat kuuluvat meillä päiväkodin työyhteisöön ja perhepäivähoidossa olevat lapset tulevat hoitajien vapaapäivinä ja loma-aikoina varahoitoon päiväkotiin. Lapset käyvät päiväkodilla myös perhepäivähoitajien kanssa, esimerkiksi jumppasalissa jumppaamassa, tai muuten vain leikkimässä, ja he osallistuvat myös yhteisiin tapahtumiin, Ruppa kertoo.

Perhepäivähoitajat tarjoavat nimenomaan päivähoitoa, noin aamuseitsemän ja iltaviiden välillä, ilta- ja vuorohoitoa tarvitseville lapsille perhepäivähoito ei ole tarkoitettu.

– Uuteen päiväkotiin ei tule nykyistä enempää paikkoja, eli uusi päiväkoti tulee täyteen Kultaniityn ja Renkituvan päiväkotien lapsimäärällä. Siksi olisi hyvä, että myös perhepäivähoitoa käytettäisiin ja sellaiset perheet, joille se sopii, valitsisivat perhepäivähoidon, Tiina Ruppa toteaa.

– Meidän perhepäivähoitajamme ovat työhönsä sitoutuneita ammattilaisia. He käyvät täydennyskoulutuksessa ja saavat päiväkodin työyhteisöltä tukea. Halutessaan perheet pääsevät tutustumaan perhepäivähoitajaan etukäteen

Lapsille, jotka eivät tarvitse hoitoa, kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta kerhotoimintana.

– Päiväkodilla kokoontuu yksi kerhoryhmä kaksi kertaa viikossa, kolme ja puoli tuntia kerrallaan. Lapsi voi osallistua toimintaan joko kerran tai kaksi kertaa viikossa, Tiina Ruppa kertoo.

– Kerho on tarkoitettu 2 – 5 -vuotiaille ja se on vaihtoehto päiväkodille tai perhepäivähoidolle.

Kerhossa leikitään sekä sisällä että ulkona.

– Joka kerta on jotakin ohjattua toimintaa, mutta pääpaino on leikkimisessä. Leikimme tosi paljon ja kerholaiset ovat hyviä leikkimään, lastenhoitaja Janica Toivonen toteaa.

Kaupungin kerhoihin hakuaika on keväällä, päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoihin on jatkuva haku.

– Mutta jos tietää, että haluaa lapsensa hoitoon ensi syksynä, kannattaa paikkaa hakea jo nyt; asioita pystytään järjestelemään paremmin, kun hakemukset tulevat ajoissa. Vaikka tarvittaessa päivähoitopaikka järjestetään nopeastikin, pääsääntö on, että tilanteissa, joissa hoidontarpeen tietää etukäteen, paikkaa pitää hakea neljä kuukautta ennen hoidon alkua, Tiina Ruppa toteaa. Lisätietoja ja hakuohjeita löytyy kaupungin nettisivuilta. Kunnallisten perhepäivähoitajien lisäksi Korpilahden alueella toimii yksityisiä perhepäivähoitajia.

Tiina Lamminaho

kuvateksti:

Kaupungin varhaiskasvatuksen kerhoa 2 – 5 -vuotiaille pidetään päiväkodissa kaksi kertaa viikossa, myös perhepäivähoidossa olevat lapset käyvät säännöllisesti päiväkodissa ja osallistuvat tapahtumiin. Kerholaiset Iina, Sade, Tuuli, Ukko, Sofia ja Erin keskittyivät muovailuvahan muovaamiseen.