Puu menee kaupaksi

Tiina Lamminaho

– Äänekosken biotuotetehtaan vaikutus puukauppaan alkoi näkyä tällä alueella viime keväänä, kun Äänekoskelle alettiin ostaa puuta kevättalvesta. Loppukevät ja alkukesä olivat erittäin vilkasta puukaupan suhteen, muutkin ostajat olivat liikkeellä, Päijänteen mhy:n toiminnanjohtaja Petri Takalo kertoo.
Takalon mukaan puun kysynnän vilkastuminen näkyi myös hinnassa; sekä kuitupuun että tukin hinta nousi.
– Kuitupuu on nyt pysynyt kevään hinnoissa, samoin kuusitukki, mäntytukin hinta sen sijaan on hieman tullut keväästä alaspäin.

Metsänomistajat ovat Takalon mukaan vielä tällä hetkellä hieman odottelevalla kannalla.
– Moni haluaa vielä katsoa, nostaisiko Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyminen hintoja lisää. En kuitenkaan usko, että kuitupuunkaan hinta tästä enää juuri nousee ja tukin hinta saattaa jopa laskea, Takalo sanoo.
– Äänekoskelle ei riitä puuta pelkästään ensiharvennusleimikoista, vaan tarvitaan myös järeämpiä harvennuksia ja aukkojakin. Ja niistä taas tulee myös tukkia markkinoille; lisääntynyt tukin tulo markkinoille saattaa laskea sen hintaa. Kuidusta taas on ylitarjontaa esimerkiksi Pohjanmaalla, Koillismaalla, Etelä-Lapissa ja Kainuussa; pohjoisen suunnasta puu kulkee hyvin rautatietä pitkin Äänekoskelle.
Tällä hetkellä Takalon mukaan tukillekin on kuitenkin kysyntää.
– Kaikilta ostajilta tulee viestiä, että pitäisi saada metsänomistajia aktivoitua enemmän ja kauppaa pitäisi päästä tekemään. Myös tukille on kysyntää, sahatavaran vienti vetää hyvin. Kaikki ostajat ostavat nyt leimikoita ja hinnatkin ovat hyviä.

Takalon mukaan puuta Äänekosken tarpeisiin riittää.
– Tällä alueella puulle on ollut kysyntää aikaisemminkin; täällä on lähellä esimerkiksi Jämsänjokilaakson tehtaat ja tänne on keskittynyt sahojakin. Metsien vajaakäyttöä täällä ei ole ollut aikaisemminkaan, mutta hakkuita pystytään vielä lisäämäänkin, Takalo sanoo.
– Merkittävä lisäys puunkäytölle tulee, jos Kuopionkin investointi toteutuu. Se tuo lisää kilpailua, mutta kasvumahdollisuuksia puun käytölle on, kunhan EU saisi hiilinieluasiassa järkevän päätöksen aikaiseksi. Äänekosken biotuotetehtaan puunsaantiin hiilinieluasia ei vaikuta, mutta uusia investointeja se jarruttaa ja jos päätös on huono, se voi pahimmillaan estää investoinnit, Takalo sanoo.