5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukset aloitetaan riskiryhmistä 3.1.2022 Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla – ajanvaraus rokotuksiin aukeaa tänään

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten riskiryhmiin kuuluvien 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset aloitetaan maanantaina 3.1.2022 Jyväskylään perustettavassa keskitetyssä rokotuspisteessä. Hankasalmelle ja Uuraisille järjestetään lisäksi omia rokotuspäiviä tammikuun alkupuolelle.
Ajanvaraus Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta tapahtuu ensivaiheessa soittamalla koronarokotusneuvonnan ja ajanvarauksen keskitettyyn numeroon 014 266 1472. Ajanvarauspuhelin aukeaa tänään 29.12.2021 kello 12.00. Puhelinajanvaraus palvelee jatkossa ma-to kello 8-15 ja pe klo 9-15.
Ensi viikolla 5-9-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten ajanvarausta varten avataan myös sähköinen palvelu, josta huoltaja voi varata rokotusajan alle 10-vuotiaalle lapselleen lapsen henkilötunnuksella. Ajanvarauksen aukeamisesta tiedotetaan erikseen. 10-11 vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten ajanvaraus toimii vain puhelinpalveluna.
Ajanvarauksen yhteydessä voidaan varata aika myös immuunipuutteisten lasten sisaruksille. Vanhempien osalta tarkastellaan, täyttyykö vaadittu 6 kuukauden rokotusväli toisen ja kolmannen rokotteen välillä. Mikäli täyttyy, vanhempi voi käydä samalla käynnillä ajanvarauksettomalla walk-in rokotuspisteellä hakemassa kolmannen rokotteensa.
Lasten rokotuksille oma piste Kuokkalan rokotusasemalla
Lasten rokotuksille on perustettu oma keskitetty rokotuspiste neuvola- ja kouluterveydenhuollon toimesta Kuokkalan rokotusasemalle osoitteeseen Syöttäjänkatu 10. Lasten rokotteena käytetään Biontech-Pfizerin Comirnatyn 5–11-vuotiaille tarkoitettua rokotetta, jossa pitoisuus on pienempi kuin aikuisten rokotuksessa. Hankasalmella ja Uuraisilla annetaan rokotteita myös erillisinä rokotuspäivinä, joista annetaan huoltajalle ohjeet aikaa varatessa.
Rokotus edellyttää huoltajien suostumusta
Lapsen rokottaminen edellyttää huoltajien suostumusta rokotteen antamiseen. Suostumus kysytään rokotukseen saavuttaessa. Suostumuksen voi ilmoittaa suullisesti tai ottamalla mukaan huoltajan suostumuslomakkeen, jonka voi tulostaa THL:n sivuilta ja täyttää valmiiksi rokotuksiin tultaessa. Kirjallinen lomake on pakollinen, jos esimerkiksi lapsen isovanhempi tai muu läheinen käyttää lasta rokotuksessa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/materiaaleja-rokottamisen-avuksi.
Perusterveiden lasten rokotukset käyntiin myöhemmin tammikuussa
Perusterveiden 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset käynnistyvät tammikuussa, kun riskiryhmään kuuluvat on saatu rokotettua. Rokotuksia tullaan antamaan kouluterveydenhuollossa tai lasten keskitetyllä rokotuspisteellä Kuokkalassa. Perusterveiden lasten rokotusten aloituksesta ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin tammikuun edetessä.
Riskiryhmät, joilla on oikeus koronarokotteisiin
Tutkimustiedon mukaan lapset sairastavat koronavirustaudin yleensä lievänä. Erilaiset sairaudet voivat kuitenkin heikentää lapsen immuunipuolustusta ja siten lapsi voi sairastaa koronavirustaudin vaikeampana. Lapsen perussairauden hoitotasapaino voi heikentyä myös lievän koronaviruksen sairastamisen myötä. Tästä syystä riskiryhmiin kuuluville tarjotaan ensimmäisenä mahdollisuutta ottaa koronarokote.
THL:n määrittelemiin 5−11-vuotiaiden lasten vaikean koronataudin riskiä voivat lisätä seuraavat sairaudet tai tilat:
• ylipaino, lasten painoindeksi (ISO-BMI) yli 30
• elinsiirto tai kantasolusiirto
• voimakas immunosuppressiivinen eli puolustuskykyä heikentävä hoito
• synnynnäinen tai sairaudesta johtuva immuunipuutos
• harvinaissairaudet
• krooniset keuhkosairaudet
• sydänsairaudet
• krooninen munuaissairaus
• vaikea krooninen maksasairaus
• neurologinen sairaus, johon liittyy hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys
• Downin oireyhtymä
• tyypin 1 ja 2 diabetes
• astma, joka vaatii päivittäistä lääkitystä.
THL:n määrittelemät riskiryhmät sekä lisätietoa sairauksista löytyy THL:n verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/usein-kysyttya-lasten-ja-nuorten-koronarokotuksista
Lisätietoja 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotusten järjestämisestä ja ajanvaraus: koronarokotusneuvonnan ja ajanvarauksen keskitetty numero ma-to klo 8–15 ja pe 9–15, p. 014 266 1472
Terveisin Emmi Palokangas
viestintäjohtaja
Jyväskylän kaupunki
Käyntiosoite: Vapaudenkatu 32
Postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä
p. 050 312 5370
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
www.jyvaskyla.fi