Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla on annettu 25.1. aamupäivään mennessä rokote koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan yli 1 700 henkilölle. Rokotteita on annettu sosiaali- ja terveyspalveluiden kriittisille, koronapotilaiden kanssa toimiville työntekijöille sekä asumis- ja hoivapalveluyksiköiden henkilöstölle. Myös ikääntyneiden asukkaiden rokottaminen saatiin käyntiin viime viikolla asumis- ja hoivapalveluyksiköissä.

Jyväskylän kaupunki vastaa yhteistoiminta-alueensa eli Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten väestön rokottamisesta.

– Ikääntyneiden asumisyksiköissä ja hoivapalveluissa rokottaminen alkoi 18.1.2021 ja asukkaista on nyt rokotettu noin 10 prosenttia eli yhteensä 292 Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla, kertoo koronarokotuksista vastaava ylilääkäri Johanna Tuukkanen.

Alkaneella viikolla (viikko 4) kaupunki on saamassa käyttöönsä 1 000 rokotetta. Niillä jatketaan asumispalveluyksiköiden ja hoivapalveluiden asukkaiden ja henkilöstön rokottamista. Rokotteita annetaan sekä kuntien omissa yksiköissä että yksityisissä palveluyksiköissä. Yhteensä henkilöstöä ja asukkaita hoivapalveluyksiköissä on alueella noin 6 745.

Jyväskylän kaupunki koordinoi oman väestönsä rokottamista ja määrittää sen, missä järjestyksessä omiin yksiköihin ja yksityisille palveluntuottajille rokotteita jaetaan. Seuraavalla viikolla (viikko 5) rokotteita arvioidaan saatavan 1 000 kappaletta. Myös ne menevät asumispalveluyksiköiden ja hoivapalveluiden asukkaiden rokottamiseen.

Rokotteiden ottaminen on työntekijöille ja riskiryhmiin kuuluville asukkaille vapaaehtoista. Asumispalveluissa ja hoivayksiköissä rokottamisesta sovitaan aina asiakkaan tai hänen asioitaan hoitavan läheisen kanssa. Tilannetta arvioidaan aina myös yhdessä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Rokotusjärjestystä ohjaa riski sairastaa vakava koronaviruksen aiheuttama tauti. Ikääntyneet ovat vaikeinta riskiryhmää ja siksi heidät rokotetaan ensimmäisenä. Painopiste on isoissa asumispalvelun ja hoivanyksiköissä, sillä niissä ikääntyneet asiakkaat ovat laajemmin kontaktissa muiden ihmisten kanssa, kuin kotona asuvat. Myös epidemiariski asumisyksiköissä on merkittävä ja siksi ne pyritään suojaamaan ensimmäisenä.

Väestö rokotetaan järjestyksessä riskiryhmistä aloittaen

Kun asumis- ja hoivayksiköt saadaan rokotettua, rokotukset laajenevat kotona asuviin ikääntyneisiin henkilöihin. Tavoite on, että Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla asukkaita päästään rokottamaan helmikuun puolessa välissä. Rokotukset aloitetaan kotona asuvista yli 80-vuotiaista henkilöistä. Tämän jälkeen rokotetaan yli 70-vuotiaat ja heitä hoitavat omaishoitajat sekä muun sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat henkilöt.

Yli 70-vuotiaita asukkaita on kolmen kunnan alueella yli 20 000 ja perussairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvia on noin 10 000. Rokotukset toteutetaan vaiheittain keskitetyissä rokotusyksiköissä. Ajanvaraus avataan asukkaille sitten, kun rokotteiden saamisesta Suomeen ja Jyväskylään on saatu varmuus.

– Kyselyitä tulee jo runsaasti siitä, milloin aikoja voi varata. Ajanvaraus avataan, kun meillä on täysi varmuus siitä, milloin rokotteita lääketehtailta Suomeen ja edelleen Jyväskylään saadaan. Kun tiedot varmistuvat, ajanvaraus avataan ja siitä tiedotetaan laajasti, ylilääkäri Johanna Tuukkanen kertoo.

Ajanvaraus on mahdollista tehdä joko sähköisesti tai puhelimitse sitten, kun toiminta käynnistyy. Rokotukset toteutetaan sovitussa järjestyksessä, jotta kaikkia asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.

– Ajanvarauspalvelu perustuu joko henkilön syntymävuoteen tai saatuun diagnoosiin. Ohituskaistaa rokotuksiin ei siten pääse muodostumaan. Muun niin sanotun terveen aikuisväestön vuoro koittaa, kun riskiryhmät on rokotettu, Johanna Tuukkanen kertaa.

Väestön rokottamisaikatauluun vaikuttaa rokotteiden saaminen Suomeen

Arvio on, että laajan väestön rokotukset alkavat viikolla 10. Aikatauluun vaikuttaa keskeisesti se, miten rokotteita Suomeen saadaan ja miten ne jakautuvat sairaanhoitopiireittäin. Rokotus annetaan maksutta kaikille yli 16-vuotiaille asukkaille. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten väestön rokottamista valmistellaan yhteistyössä alueen työterveyshuollon toimijoiden kanssa siten, että työterveyshuolto rokottaisi omat asiakkaansa. Mikäli sopimukseen päästään, suurin osa alueen työikäisistä voisi saada rokotteen oman työterveyspalvelunsa kautta. Kaikkien työterveyshuollon palveluntuottajien saaminen mukaan urakkaan edellyttää myös lainsäädännöllisiä muutoksia liittyen taloudelliseen kompensaatioon.

Työterveyshuollon ulkopuolella olevat aikuiset valmistaudutaan rokottamaan julkisen terveydenhuollon keskitetyissä rokotuspisteissä. Neuvotteluja käydään myös siitä, millaista yhteistyötä alueen yksityisten palveluntuottajien kanssa voidaan tehdä väestön rokottamisessa.

– Yksityinen sektori kannattaa ilman muuta ottamaan mukaan rokotusurakkaan, sillä näin voidaan varmistaa henkilökunnan riittävyys väestön rokottamiseen. Yhteistyöllä voidaan varmistaa se, että rokotuksissa edetään mahdollisimman nopeasti. Rokottajien määrä ei ole Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kohdalla ongelma, kunhan vain rokotteita aletaan Suomeen saada merkittävästi nykymääriä enemmän, ylilääkäri Johanna Tuukkanen toteaa.

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten tavoite on, että 80 prosenttia yli 16-vuotiaista asukkaista on rokotettu heinäkuun 2021 loppuun mennessä. Tavoitteeseen pääsyyn vaikuttaa se, miten rokotteita Suomeen saadaan. Tavoitteeseen päästään nopeammin, jos rokotteita saadaan nopeammin.

Jyväskylän kaupunki tiedottaa jatkossa vähintään kerran viikossa, miten rokotukset ovat Jyväskylässä edenneet ja mikä on arvio saatavien rokotteiden määrästä. Kun väestörokottamisen aika koittaa, tietoa jaetaan muun muassa alueen lehdissä, radiossa ja kaupungin verkkosivuilla.

Väestön rokottamiseen liittyvä tieto koostetaan kaupungin verkkosivulle osoitteeseen https://www.jyvaskyla.fi/terveys/Terveysasemat/rokotukset/koronavirusrokotukset-jyvaskylan-hankasalmen-ja-uuraisten-vaestolle.