Kaupunkirakennelautkaunta käsitteli eilisessä kokouksessaan Salolan tuulivoimapuiston kaavoituksen Salola Wind Park Oy suunnittelee kymmenen tuulivoimalan sijoittamista Korpilahden Vespuolelle.
Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana.
Tuulivoimahankkeeseen aloitetaan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin laadinta, jossa tarkastellaan hankkeen eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia laajasti. Samaan aikaan aloitetaan uuden YVA-lain mahdollistamana yhteismenettelynä tuulivoimaosayleiskaavan laadinta.