Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina 6.11. ja jatkuu lauantaihin 10.11. saakka. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 18.11.

Äänestyspaikkoja ennakkoäänestysviikolla Jyväskylässä on yli 40.  Lisäksi vaaliauto pysähtyy noin kolmeenkymmeneen eri pisteeseen muun muassa Puuppolassa, Korpilahdella, Vaajakoskella ja Vesangassa.

Jyväskylän seurakunnassa on noin 77 000 äänioikeutettua jäsentä. Äänioikeus on kaikilla viimeistään varsinaisena vaalipäivänä 16 vuotta täyttävillä, jotka on merkitty seurakunnan jäseniksi viimeistään 15.8. Ehdokkaita on tänä vuonna 169 ja valitsijayhdistyksiä yhdeksän.

Seurakuntavaaleissa valitaan Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustoon 39 valtuutettua. Kaiken kaikkiaan vaaleissa valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi yli 8000 luottamushenkilöä yhteensä noin 400 seurakuntaan eri puolilla Suomea.