Alkio-opisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) aloittavat toimintansa uusissa tiloissa tammikuussa 2021.Uuden kampusrakennuksen myötä Tähtiniemessä opiskelee noin 500 opiskelijaa.
Tilojen käyttäjät olivat tiiviisti mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa ja tarvittavilta osin projektin aikanakin. Näin toteutettiin juuri käyttäjien toimintaan parhaiten soveltuvat tilat. Itse rakentaminen toiminnassa olevalle kampusalueelle sujui hyvin häiritsemättä opiston normaalia arkea.
Hanke valmistui etuajassa, joten tilojen tuuletukseen, kalustukseen ja sisustukseen on jäänyt hyvin aikaa. Lopputulokseen ollaan tyytyväisiä.
-Rakennuksen ulkoasu muistuttaa sataman ympäristön muita uusia rakennuksia. Ympäröivän luonnon elementit; vesi, valo ja metsä ovat aistittavissa rakennuksen sisälläkin. Odotamme innolla rakennuksen käyttöönottoa, toteavat Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila ja Humakin toimitusjohtaja Jukka Määttä.

Uusi kampusrakennus toteutettiin WasaGroupin Wasa360-konseptilla. Wasa360-konseptissa kiinteistökehittäjä ja rakennuttaja WasaGroup vastaa kokonaisuudessaan koko kiinteistöhankkeen kehittämisestä, suunnittelusta, projektinjohdosta sekä toteutuksesta ja WGF-kiinteistörahasto kohteen rahoituksesta ja vuokraamisesta. Kohteen suunnittelusta on vastannut WasaPlan Oy ja rakennusurakoitsijana kohteessa toimi RPP Rakennus Oy.

Tähtiniemen alue omaa erittäin merkittävän kasvupotentiaalin. Kehittämisen vauhdittamiseksi laaditaan parhaillaan Master plania, joka valmistuu helmikuun 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman tavoitteena on muodostaa alueesta tulevaisuudessa yksi Keski-Suomen ja Jyvässeudun vetovoimaisista palvelukeskittymistä oppimisen, matkailun, vapaa-ajan ja asumisen saralla. Samalla vahvistetaan Korpilahden, Jyvässeudun ja Keski-Suomen matkailutarjontaa ja tavoitetaan uusia asiakkaita.
Hyvä sijainti, saavutettavuus, eloisa luonto, Päijänteen vesistö ja kulttuurimaisema luovat kehitystyölle hyvän pohjan. Tavoitteena on toteuttaa Tähtiniemen alueelle ympärivuotinen, aktiivinen kampusalue, johon on yhdistynyt kestävän kehityksen mukaisia hyvinvoinnin, matkailun ja muun liiketoiminnan mukaisia toimintoja.