JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TIEDOTE: Tarkennuksia Jyväskylän koulujen etäopetusjärjestelyihin

Poikkeusolosuhteissakin Jyväskylän perusopetuksen oppilaiden opinnot etenevät pääsääntöisesti opetussuunnitelman mukaan, huomioiden kuitenkin poikkeavan tilanteen vaatimat yksinkertaistukset. Oppilaille annettavien tehtävien määrässä, vaativuustasossa, aikataulutuksessa ja keskeisten oppimistavoitteiden määrittelyssä huomioidaan oppilaiden voimavarat sekä valmiudet oppia ja toimia tavanomaisesta poikkeavassa oppimisympäristössä. Myös normaaliolosuhteista poikkeavan oppimisympäristön tulee olla turvallinen, joten koulusta ei anneta oppilaalle sellaisia opiskelutehtäviä, joissa oppilaan turvallisuutta vaarannettaisiin.

Opettaja vastaa etäopetuksen antamisesta, opinnoissa etenemisestä ja oppilaan oppimisen tukemisesta. Oppilaalla on vastuu omasta oppimisesta. Huoltaja seuraa lapsensa opintojen edistymistä, kuten normaalitilanteessakin.

Etänä annettava opetus, ohjaus ja oppimisen edistymisen seuraaminen toteutetaan koulun käytössä olevien viestisovellusten (Teams, Goolge Meet), opetusvideoiden ja /tai videokokousten kautta. Etäopetuksessa ja viestisovellusten valinnassa huomioidaan oppilaan ikä sekä tieto- ja viestintäteknologian taidot. Oppikirjojen lisäksi etäopetuksessa hyödynnetään erilaisia sähköisiä materiaaleja ja oppilaan kotia oppimisympäristönä. Koulu pitää yhteyttä oppilaisiin säännöllisesti Teams, Goolge Meet -viestisovellusten kautta tai puhelimitse. Oppilaalla on mahdollista saada viestisovellusten kautta tai puhelimitse tukea ja ohjausta erityisopettajalta. Myös koulunkäynnin ohjaaja voi olla yhteydessä oppilaisisiin.

Wilma käytössä normaalisti

Kodin ja koulun välinen vuoropuhelu hoidetaan pääsääntöisesti Wilma-järjestelmässä. Wilmaan tehdään merkintöjä oppilaan poissaoloista ja oppitunnilla käyttäytymisestä samoin periaattein kuin normaalitilanteessakin. Huoltaja ilmoittaa Wilmassa, jos oppilas on sairaana. Opettaja tekee poissaolomerkinnän, jos oppilas ei ilmesty esimerkiksi etukäteen sovittuun live-opetustuokioon tai ilmoita läsnäolostaan muun sovitun toimintatavan mukaisesti. Huoltaja käy kuittaamassa poissaolon. Unohdusmerkintä annetaan, jos annettuja tehtäviä ei ole palautettu määräaikaan mennessä. Oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukiopetukseen ja tästä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Annettu tukiopetus merkitään Wilmaan.