Teletalon purkutyömaasta on tullut useita valituksia kaupungille. Jari Lämsä kertoo, että kysymyksessä on kaupungin tontit ja maanhallinnan kilpailuttaman purku-urakan yksi purkutyömaa, jossa purettiin tältä tontilta kaksi rakennusta. Urakka on viivästynyt merkittävästi urakkasopimuksessa sovitusta.
– Betonikasat ovat olleet tontilla luvattoman kauan.
Pääurakoitsija on luvannut, että koneet tulevat tontille tänään keskiviikkona.

-Mikäli näin ei tapahdu, kaupunki tulee ottamaan tämän työmaan haltuun rakennusurakoiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti, Lämsä kertoo.