Keski-Suomen hyvinvointialueella Vammaispalvelulain tai Sosiaalihuoltolain mukaisesti myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksia on toukokuussa tehdyistä matkoista laskutettu asiakkailta kahteen kertaa.

Virhe koskee toukokuun aikana Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy:n palveluita käyttäneitä asiakkaita. Virheellisiä laskuja on voinut saada noin 2000 asiakasta. Keskustaksi Oy:n palvelua toukokuussa käyttäneitä virhe ei koske.

– Asiakkaille, joille tulee toukokuun aikana tehdyistä matkoista kaksi laskua, vain ensimmäinen lasku on aiheellinen. Uutta laskua, jossa laskutetaan toukokuun matkoja toiseen kertaan, ei tarvitse maksaa. Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy ja Keski-Suomen hyvinvointialue selvittävät asian. Asiakkaiden ei tarvitsee tehdä asian suhteen mitään, vaikka olisivat ehtineet maksaa toukokuun matkat kahteen kertaan. Virheellisesti peritty maksu palautetaan asiakkaille mahdollisimman pian, hyvinvointialueelta viestitetään.